test

.
Ønsker du informasjon om Palestina/Israel konflikten, også informasjon som det store norske mediene ikke skriver om. Anbefaler vi at du følger siden Palestinavenner. Siden kan også være aktuell for de som ikke har tatt standpunkt til hvem av partene de støtter – de som forholder seg nøytrale partene i konflikten.

Vi Ønsker alle nye følgere velkommen 🙂

https://www.facebook.com/Frieord.nu/

.


.

Sterk FN kritikk – Israelsk okkupasjonspolitikk skaper en «atmosfære av fortvilelse og håpløshet» i den palestinske befolkningen

Bildet over: En posters satt opp i Rawabi på den okkuperte Vestbredden som viser det som forhåpentligvis en gang i fremtiden vil bli leiligheter for palestinere

Palestinernes levekår er langt dårligere enn det den jødiske befolkningen nyter godt av. En av grunnene til det er et uproporsjonale maktforhold det to folkegruppene imellom. Israel har i dag full kontroll, militært, økonomisk og politisk over det meste av det gamle Palestinske mandatsområdet.

Israelsk okkupasjonspolitikk på Vestbredden, i Øst-Jerusalem og på Gazastripen hindrer palestinernes fra å kunne utvikle sine egne samfunn – noe som fører til økende fattigdom og «fortvilelse» i den palestinske befolkningen, polarisering, og legger grunnlaget for en voldelig atmosfære, konkluderer en ny FN-rapport med.

Michael Lynk, FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i de okkuperte palestinske terotorium (OPT), sier at arbeidsledigheten på Gazastripen er alarmerende høy, også sammenlignet med noen av verdens fattigste land. Og situasjonen blir stadig verre fordi den palestinske økonomien er inne i en nedadgående syklus.

Israels okkupasjonpolitikk gjør det umulig for palestinsk næringsliv å nå selv de laveste målsettingen for en bærekraftig og sunn økonomisk utvikling. Fattigdommen er økende. Arbeidsledigheten stiger til episke nivåer. Matvareusikkerheten blir stadig dårligere. Dette fordi den Israelske okkupasjonen har svært skadelig for den palestinske økonomien.

– «Israels bevisste fragmentering av OPT og mangel på utvikling i regionen har i tillegg påvirket menneskerettigheter på en negativ måte for den palestinske befolkningen».

Arbeidsledigheten i de palestinske områdene – Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gaza Strip – er på 27 prosent, mer enn dobbelt så høy som i 1999.

På den Hamas-kontrollerte Gazastripen, er 42 prosent av arbeidsstyrken uten fast arbeide, mens ungdomsledigheten er på hele 58 prosent.

Mr Lynk krever at Israel avslutter den snart 50 års lange okkupasjonen og bidrar positivt til opprettelsen av en palestinsk stat, han sier videre at Israel hat utvist, «manglende respekt for de internasjonale juridiske prinsipper og forpliktelser som en okkupasjonsmakt ifølge Folkeretten er pålagt å følge».

torturbarn
* Den langvarige Israelske okkupasjonen av Palestinske områder, har lagt grunnlaget for en stadig mer voldelig atmosfære

«Israels stadig mer undertrykkende okkupasjonspolitikk, har ført til svekkelse av grunnleggende menneskerettigheter, fullstendig fravær av en politisk horisont, og manglende selvbestemmelse for palestinerne – har forsterket en atmosfære av fortvilelse og håpløshet,» legger Mr Lynk til.

Vestbredden er delt inn i ulike soner(der de palestinske selvstyremyndighetene og den israelske regjeringen har ulik grad av militær og politisk kontroll), mens Gazastipen, der Hamas har makten, har vært utsatt for en omfattende Israelsk blokade siden 2007.

I henhold til Oslo-avtalen(2) fra 1995 er Vestbredden delt inn i tre ulike regioner. Et område, kalt A(18 %), der de palestinsk selvstyremyndighetene har kontroll, område B(21 prosent) som er under palestinsk sivil administrasjoner men der det er en felles israelsk-palestinske sikkerhetskontroll, og område C der Israel har full administrativ og militær kontroll – og som utgjør mesteparten av OPT(61 prosent).

I forkant av FN-rapporten som ble offentliggjort på fredag, melder israelske medier om et hemmelig forslag til nye palestinske bygningskomponenter på Vestbredden.

Det Israels sikkerhetskabinettet skal ha godkjent nye planer for området C, der det blant skal bygges et nytt sykehus, boliger, offentlige bygninger, et industriområde, idrettsanlegg og lekeplasser.

Forslaget støttes av både Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Avigdor Lieberman, men har vært holdt hemmelig for å hindre bosettere og høyreekstreme grupper fra å utøve press for å få stanset planene, melder den Israelske avisen Haaretz.

Både pisk og gulerot.

I august kunngjorde Mr Lieberman(Israelsk forsvarsminister) at han aktet å føre en «gulrot og pisk» politikk ovenfor palestinerne som bor i det okkuperte områdene. Dette ble offentlig kjent etter en voldseskalerende periode, der palestinske ungdommer angrep israelere – samtidig som det israelske styrkene gjennomførte en rekke brutale sikkerhetscrackdowns mot palestinske boområder.

«Mitt mål er å vise palestinerne at det lønner seg å leve i fredelig sameksistens, og la være å involvere seg i terror mot Israel,» sa Mr. Lieberman, og la til. «Derfor ønsker vi å forbedrede det økonomiske levekårene for den palestinske befolkningen, uavhengig av den diplomatiske prosessen».

Israel har fått sterk kritikk fra det internasjonale samfunnet de siste månedene på grunn av ytterligere utvidelser av det jødiske bosetningene i det palestinske områdene. Slik bosetting er ulovlig i henhold til folkeretten.

Her forsøker åpenbart Israel å sukre den bitre pillen, ved å gi palestinerne noe bedre livsbetingelser på deler av det okkuperte territorium.

Men det eneste som vil føre til varlig fred mellom Israel og Palestinerne er at jødestaten trekker seg helt ut av det okkuperte områdene. Og at Israel bidrar positivt til opprettelsen av en suveren og uavhengig Palestinsk stat.

Kilde:

.

.

Et klart flertall av palestinske barnefanger blir torturert i Israelske fengsler, melder «Palestinian Committee of Prisoners’ Affairs»

Det «overveldende flertallet» av palestinske mindreårige som blir holdt fengslet i det Israelske fengslene Megiddo og Ofer har blitt torturert under forvaring og avhør, melder den «Palestinian Committee of Prisoners Affairs» på tirsdag. Og det i en periode med en markant økning i fengslinger og arrestasjoner av palestinske mindreårige.

Advokaten for rettighetskomiteen Luay Ukka sa i en uttalelse etter et besøk i Ofer fengselet, at han hadde lagt merke til at antallet unge innsatte der hadde økt merkbart bare den siste måneden. I midten av oktober, var antall palestinske fanger i Ofer under 18 år, nådd 28, 14 av disse var under 14 år gamle.

Ifølge menneskerettighetsgruppen Defense for Children International – Palestina (DCIP), har Israel også økt bruken av administrativ forvaring – Internering uten tiltale eller rettssak – mot mindreårige den senere tiden.

– DCIP rapporterer at 19 palestinske mindreårige blitt administrativt arrestert og fengslet det siste året er. Og i motsetning til det hadde Israel i oktober 2015 ikke et palestinsk barn fra den okkuperte Vestbredden sittende i administrativ forvaring – ikke siden desember 2011. Så bruken av administrativt internering av palestinske barn har eskalert kraftig dette året.

«Det overveldende flertallet» av mindreårige fanger som holdes i forvaring i Ofer har blitt «torturert, slått og ydmyket» i etterkant av raid utført av israelske styrker på palestinske områder, likeså under avhør, ifølge Ukka.

Ukka forteller også at flertallet av unge innsatte palestinere ved Ofer fengsel var fra Aida flyktningeleiren og byen al-Ubeidiya, som ligger i det sørlige distriktet av Betlehem på den okkuperte Vestbredden.

Bare i forrige uke, arresterte Israelske undercover agenter åtte palestinske barn fra Aida flyktningeleiren. Aida har den siste tiden vært gjenstand for mange intensive og voldelige Israelske militære raid.

tortur
* Israelerne behandler palestinske barn på svært brutalt vis

Fjorten år gamle Tamir Abu Salem, som ble pågrepet for et år siden i Aida, fortalte Ukka om et raid som utløste sammenstøt mellom lokale ungdommer og israelske soldater, der han ble skutt i hodet med en gummibelagt stålkule før han ble satt i forvaring, der han også ble slått i ansiktet.

Tamir forteller at gummikulen som traff han i hodet, knuste mange bein i kraniet og at når han puster kjenner han enda smerter i deler av beinstrukturen i hoderegionen.

14-åringen fortalte videre at den eneste behandlingen han hadde fått fra Israel fengselsvesens (IPS) side, var smertestillende tabletter en sjelden gang – mangelen medisinsk behandling rammer mange syke og sårede palestinske fanger – i det som åpenbart er en bevisst politikk fra Israelske myndigheter – der medisinsk forsømmelse, og manglende vilje til å gi adekvat medisinsk behandling fra det israelske fengselsmyndighetenes side er noen av elementene som brukes for å knuse palestinernes motstandsvilje mot den israelsk okkupasjonen.

Hiba Masalha, en annen advokat som også jobber for komiteen, rapportert i en uttalelse mandag at antallet unge innsatte ved Megiddo fengslet har økt kraftig det siste året.

«De fleste unge innsatte i Israelske fengsler blir torturert og ydmyket,» sier Masalha, og legger til at palestinske mindreårige blir påført stramme strips når de ankommer israelske fengsler.

Offentliggjøringen av vitnesbyrdene om tortur kom dagen etter at DCIP publisert en rapport som sier at minst fem palestinske mindreårige har blitt fengslet av Israel uten å bli tiltalt de siste månedene – etter at de har skrevet Facebook-innlegg – som israelske myndigheter påstår har vært «oppfordringer til å begå vold mot israelere».

I mellomtiden, har den palestinske Komiteen for Fangers rettigheter i en rapport i september fortalt at minst 1.000 palestinske mindreårige mellom 11 og 18 har blitt anholdt og fengslet av Israel siden januar, en rekke av dem oppga å ha blitt mishandlet og torturert mens satt i forvaring.

Ifølge fangenes rettighetsgruppen Addameer sitter totalt 340 palestinske mindreårige for tiden i Israelske fengsler. Det fleste av disse kan defineres som politiske fanger.

Avhør av palestinske barn kan vare opp til 90 dager melder Addameer, og i tillegg til å bli slått og truet, utsettes enkelte av de mindreårige for seksuelle overgrep. Enkelte blir også plassert i isolat for å tvinge fram falske tilståelser fra de unge palestinerne – som så må signere på hebraisk – et språk de fleste ikke forstår.

Kilde:

http://www.maannews.com/Content.aspx?id=773619

FN-tjenestemann: Den israelske blokaden av Gaza hindrer gjenoppbygningen av kyst-enklaven

Blokaden av Gazastripen refererer til en blokade av Gazastripen som ble iverksatt av Egypt og Israel i juni 2007 etter at Hamas hadde tatt kontroll over det palestinske territoriet etter konflikt med den rivaliserende gruppen Fatah. Konsekvensene av blokaden har ført til mye lidelse for palestinerne som bor i den hardt pressede kystenklaven.

En senior rådgiver for FN hevdet i går at de forverrede forholdene for befolkningen på Gazastripen, er en direkte følge av den israelske blokaden – som forsinker gjenoppbyggingen av infrastruktur og boligmasse.

Direktørne for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten (UNRWA) i Gaza, Bo Schack, deltok på en pressekonferanse i regi av UNRWA HQ i går.

Schack sa at den israelske blokaden av Gaza og restriksjoner på forsendelse av byggevarer «har påvirket livene til palestinerne på en negativ måte». Han uttrykte også bekymring for de FN-ansatte, og hevder det blir «stadig vanskeligere å ta seg inn til Gazastripen, også for ansatte i nødhjelpsorganisasjoner».

FNs talsperson anklaget i tillegg Israel for å forsinke gjenoppbygging i av boligmassen og infrastrukturen på Gazastripen. «Og Israel har enda ikke godkjent en liste med navn på Gaza borgere som ble registrert den mai 2015 – palestinere viss boliger var blitt skadet eller lagt i ruiner under det israelske militære offensivene det siste tiåret – og som må bygges opp igjen.»

I mellomtiden, i Ramallah, sa statsminister Rami Hamdallah i går at hans regjering har oppfordret giverland til å gi mer pengestøtte til gjenoppbygging av Gaza .

Det er nå to år siden Kairo-konferansen for gjenoppbygging av Gaza ble avholdt, og en rapport fra National Committee for gjenoppbyggingen av Gazastripen dokumenterer denne måneden, at enda er ikke en tredjedel av det ødelagte boligene på Gaza reparert eller gjenoppbygget.

Rundt 90 prosent av det mest ødelagte boligene er ikke egnet til å bo i fordi de ikke er blitt rehabilitert, mens en har rehabilitere 93 258, eller 60,9 prosent, av de mindre skadde boligene.

Noe mer utfyllende informasjon om Gazastripen:

Gazastripen grenser til Israel, Egypt og Middelhavet. Israel tillater bare begrensede forsendelser av forsyninger fra humanitære organisasjoner over land. Mengden er en fjerdedel av det som krysset grensen før blokaden ble iverksatt.

Israels marinestyrker overvåker blokaden fra sjøsiden med en offisiell grenselinje tre nautiske mil fra kysten. Egypt bygger en underjordisk stålsperring for å forhindre at blokaden omgås ved bruk av tunneler.

Israel hevder at blokaden er nødvendig for å begrense palestinske rakettangrep fra Gazastripen rettet mot grensebyene på israelsk territorium og for å forhindre at Hamas får tilgang til andre våpen.

Egypt hevder at grenseovergangen ved Rafah ikke kan åpnes, fordi det ville innebære en egyptisk anerkjennelse av Hamas’ kontroll over Gazastripen, undergrave den lovlige autoriteten til den palestinske selvstyremyndigheten og formalisere delingen mellom Gazastripen og Vestbredden.

Kilde:

https://www.middleeastmonitor.com/20161018-un-official-israeli-blockade-delaying-gaza-reconstruction/

Jødiske kvinner fikk beskjed om ikke å gå på hovedveien i den ultra-ortodokse delen av Jerusalem


.
Jødiske kvinner i Mea Sharim oppfordres til å bruke sidegatene og for å minimere sine besøk til nabolagene.

Plakater i det ultra-ortodokse Jerusalem-området har bedt kvinner om å unngå å bruke hovedgaten i løpet av perioden for den religiøse ferien – Sukkot.

Plakatene i byen Mea Sharim, en av de eldste jødiske nabolagene i Jerusalem, råder kvinnene til å bruke sidegatene for å minimere sine besøk til andre i området.

Det finnes en seks år gammel høyesterettsdom som har forbudt partisjonering av offentlige gater, men de som står bak plakatene bryr seg ikke om det, for de ønsker å sikre separasjon av kvinner og menn under Sukkot, en syv-dagers religiøs fest også kjent som «løvhyttefesten».

«Og den spesielle forespørsel til kvinnene – beboerne i området, samt forbipasserende – prøver man å minimere så mye som mulige kryssinger av hovedgaten i Mea Shearim i Chol Hamoed», på plakatene står det, ifølge Ynet News.

«Bare gå gjennom sidegatene, og generelt minimer besøk til (Mea Shearim) nabolag», Hiddush, en organisasjon som kjemper for religionsfrihet og likestilling, sendte en forespørsel til Jerusalem kommunes juridiske råd.

«Det kan ikke være slik i en hovedgate i en by, selv ikke i et ultra-ortodokse nabolag, at kvinner må finne seg i å bli utstøtt fra det offentlige rom,» sier Hiddush CEO’s Rabbi Uri Regev, til Ynet News.

Jerusalem kommunen svarte på henvendelsen til Hiddush ved å si at problemet ville bli tatt hånd om i samsvar med loven.


* Det Ultra-ortodokse nabolag Mea Shearim i Jerusalem forbereder seg til feiringen av Sukkot-festivalen

Å gå inn i de ultra-ortodokses nabolag er som å gå inn i en annen verden, og et samfunn som eksisterte for 100 år siden i Øst-Europa. På gateoppslag leser vi: «Døtre av Israel! Toraen krever at dere kler dere sømmelig!»

Deres verden begynte for 5772 år siden, da de mener Gud skapte lyset og jordkloden på seks dager. At det er funnet dinosaurrester som er 65 millioner år gamle, spiller ingen rolle her.

De ultraortodokse lever strengt etter jødedommens religiøse lover, forbud og påbud. Deres liv skilles seg helt ut fra sekulære og mindre religiøse israeleres levesett.

Mange av mennene bruker tiden til å sitte på religiøse studiesentre som «kollel» eller «yeshiva».

Kvinnene har som regel nok med å holde orden på den stadig voksende barneflokken og hjemmet. For hver haredi-familie får mange barn, og 12 unger er ikke uvanlig.

At mange haredi-menn ikke jobber, er et evig debattema i Israel siden det betyr at skattebetalerne må bære byrden for dem som bare lever på barnebidrag.

Men de svartkleddes eksplosive befolkningsvekst har gjort dem til en maktfaktor innad i Israel. Ikke bare er de mange, de har også fått politisk makt og sitter i Netanyahus koalisjonsregjering.

Kilde:

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/women-stay-away-ultra-orthodox-jewish-holiday-sukkot-jerusalem-israel-a7364096.htmlIsraelsk menneskerettsgrupper oppfordrer FN til å iverksette tiltak for å avslutte jødestatens «brutale okkupasjonen av Palestina»


.
Bildet over: Et israelsk flagg kan ses fra bosettingen Kidmat Sion i utkanten av den arabiske landsbyen Abu Dis David Silverman / Getty

Den israelsk menneskerettsgruppen B’Tselem oppfordrer FNs sikkerhetsråd til å ta modige skritt for å presse Israel til å avslutte okkupasjonen av det palestinsk territoriene.

Hagai El-Ad, administrerende direktør i B’Tselem, fortalte under et uformelt rådsmøte fredag, at ​​»ulovlige israelske bosettinger: Hindrer fred og en to-statsløsningen» fordi Israel har full kontroll over palestinernes liv i Gaza, Vestbredden og i Øst-Jerusalem – noe det israelske jødene har hatt i 49 år.

«Israel vil ikke opphøre å være en undertrykkende stat, før de våkner en dag, og innser at den brutale politikken ikke skaper grunnlag for varig fred med den palestinske befolkningen,» sa El-Ad.

Ikke lenger nok med mildt press, og ingen konkrete handlinger.

Mens 50-årsjubileet for okkupasjonen nærmer seg, sier El-Ad at: «Rettighetene til den palestinske befolkningen må realiseres, okkupasjonen må opphøre, og at nå må FNs sikkerhetsråd handle, og ikke bare fordømme Israel med milde ord.»

Mr El-Ad understreket også at rådet «har mer enn bare en agenda: Israel har et moralsk ansvar og en reell mulighet til å handle – for det haster om den israelske regjeringen ønsker å inngå forpliktende fredsavtaler med den palestinske befolkningen før den symbolske datoen juni i 2017 – for da Israel har okkupert palestinske landområder i 50 år».

En annen israelsk menneskerettighetsgruppe, Peace Now, ble invitert til å tale på den ovennevnte eventen, de var representert ved sin søsterorganisasjon, den amerikanere grenen av Peace Now, som også har kjempet for å få en slutt på den langvarige Israels okkupasjon.

«Okkupasjonen er en trussel mot Israels sikkerhet og Israels eksistens», sa Lara Friedman, organisasjonens direktør for politisk og myndighets-kontakt.

Da Israel og Palestinas frigjøringsorganisasjon signert fredsavtalen i Oslo for 23 år siden, var den jødiske befolkningen på Vestbredden 116000, sa hun videre. Og ved utgangen av 2015 var det rundt 390 000 jødiske bosettere i det palestinske landområdet.

«Jeg oppfordrer FN til å ta affære i Sikkerhetsrådet ved å sende et klart og utvetydig budskap til Israel om at det internasjonale samfunnet står ved en tostatsløsning og samlet avviser en politikk som undergraver det – inkludert den israelske bosettingspolitikken på okkupert palestinsk land,» sa Ms Friedman.

Israels FN-ambassadør Danny Danon anklager B’Tselem for å overse det «palestinske forsøkene på å føre en diplomatiske terrorkrig mot Israel i FN».

Han anklaget også gruppen for «å baktale og og drive skittkasting mot Israels som nasjon» og lovet at «vi vil fortsette å kjempe og fortelle sannheten om Israel til tross for forsøk på å spre løgner om oss».

Kilde:

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-palestine-un-human-rights-occupation-a7362786.htmlIsraels siste propaganda video er støtende, rasistisk – og tegner et mørkt bilde av fremtiden


.
Den nyeste propagandavideoen til Israel, er mer enn bare et nytt PR-fremstøt. For den israelske regjeringen produserte og publisere en video med eksplisitt avvisning av palestinsk identitet, historie og tilstedeværelse i Palestina – noe som viser en urovekkende politisk utvikling i dagens sterkt ultranasjonalistiske Israelske regjering og befolkning.

En ny video publisert av det israelske utenriksdepartementet (UD) har blitt utsatt for latterliggjøring og beskyldninger om å forvrenge historien og spre rasisme mot palestinerne. Videoen er klippet, og presentert av israelske tjenestemenn – og omtalt som en kort historie om det jødiske folk. Propagandafilmen ble produsert av et israelsk produksjonsselskap på vegne av den israelske regjeringen, som en del av sistnevntes tvilsomme PR-fremstøt.

Konseptet er enkelt nok: et jødisk par – Rachel og Jacob – bor i en komfortabel moderne bolig som representerer «The Land of Israel». Paret opplever en rekke «invasjoner» – blant annet av assyrerne, babylonerne, romere, korsfarerne og hærmakten fra det osmanske riket. Til slutt, kommer det britiske imperiet på banen, for å kunngjøre at landet, Israel er jødenes – før, en helt til slutt, i propagandavideoen, kan en beskue to palestinere som vises døren.

Videoen er med rette kritisert for sine historiske unøyaktigheter og rasistiske karikaturer: de jødiske paret fremstår i «urban-forstads-jeans-bekledning» hele tiden, noe flere kritikere av videoen har påpekt. Heller ikke «portretteres «ikke-jøders» over 3000 års historie i regionen som annet enn primitive barbarer» i stereotype fremtoninger. Og ikke krediteres «ikke jøder» for å ha bidratt til den jødiske historien og kulturen. Man ignorerer også eksistensen av jødiske samfunn rundt om i verden. Og har et etnosentrisk blikk kun rettet mot ultranasjonalistiske jøder i Israel og i det okkuperte områdene.

Men det verste er videoens skildring av palestinernes som illegitime elementer/mennesker, som slår seg opp etter at staten Israel ble opprettet, for så å ta over jødenes eiendommer og landområder ved bruk av vold og terror. Dette til tross for at de Israelske styrkene er de som klart har tatt livet av flest sivile i den rundt 70 år gamle konflikten om land, vann – og andre naturressurser.

Den palestinske borgeren av Israel og Knesset-medlem Ahmed Tibi fordømte videoen som et «latterlig forsøk på å fjerne palestinerne fra sine lenker og bånd til hjemlandet Palestina», og han legger til at «Israels utenrikspolitikk åpenbart har mister kontakten med virkeligheten».

Ja, videoen er på kant med de veldokumenterte fakta som fremkommer rundt «Nakba» (arabisk for katastrofen), der rundt 90 prosent av alle palestinere som bor i det som nå er Israel og det okkuperte områdene, ble fratatt sin tilhørighet til landet der de hadde bodd i uminnelige tider. Og spesielt ironiske er det at mange jødiske israelere i dag bor i de fysiske hjemmene til de palestinske flyktninger som ble fordrevet da jødestaten så dagens lys i 1948 – og palestinerne som ble utsatt for etnisk rensing får fortsatt ikke vende tilbake til sine hjem.

Dette er ikke den israelske regjeringens første propaganda bommert. For statsminister Benjamin Netanyahu skapte vantro og fikk diplomatisk fordømmelse etter at han publiserte en video som beskriver en fremtidig bortvisning av ulovlige bosetninger på Vestbredden som «etnisk rensing av jøder». Så ikke tro på den falske propagandaen som serveres verden i regi av den israelske regjeringene. Forhold deg heller til andre, seriøse og uavhengige kilder.


* Israel Ministry of Foreign Affairs criticised for Land of Israel ‘propaganda’ video

Kilde:

http://www.independent.co.uk/voices/israels-latest-propaganda-video-is-offensive-it-paints-a-dark-picture-of-the-governments-views-a7363021.htmlIsrael fengsler palestinsk astrofysiker for oppvigleri – og bruker Facebook «like» som bevis i saken


.
Bildet over: Professor Imad Barghouthi ble nylig dømt av den Israelsk påtalemakten etter anklager om å ha egget til vold på Facebook

En prominent professor risikerer fengsel etter en kontroversiell påstand om å ha «egget til vold» på Internettet – en tiltale menneskerettighetsgrupper sier ikke har noen juridisk presedens i Israel.

En professor i astrofysikk fra Vestbredden er blitt dømt til sju måneders fengsel for «oppfordring» til vold» på sosiale medier, nærmere bestemt på Facebook.

Professor Imad Barghouthi ble dømt av Ofer militærdomstol på søndag for sine Facebook-innlegg om den israelsk-palestinske konflikten og palestinsk politikk.

Den velansette professoren på Al-Quds-universitetet ble arrestert ved en kontrollpost i nærheten av Ramallah i april mens han var på reise til hjembyen Beit Rima – og Barghouthi ble arrestert uten noen formell tiltale eller siktelse.

Etter internasjonale opprop fra fagmiljøet der man krever at Barghouthi ikke ble straffeforfulgt, beordret den militære domstolen en utsettelse av straffesaken mot 52-åringen til mai, men påtalemyndigheten endret vedtaket ved å endre tiltalen til «oppfordring til radikalisert hat og vold mot israelere». Og da ble han dømt allerede på søndag

Dommen inkluderer en tidsbegrensing, som betyr at Barghouthi mest sannsynlig blir løslatt i slutten av november.

Under rettssaken, har palestinske medier rapportert at Dr. Barghouthis advokat sa at påtalemyndigheten benyttet antall «likes» og hans politiske Facebook innlegg som bevis i saken mot han. Det israelske forsvaret vil ikke umiddelbart svare på en forespørsel om en kommentar i sakens anledning.

Mens The Independent ikke kunne bekreftet dette, er det slike tiltak som vanligvis brukes i saker av denne typen, der palestinere sensureres for hva de skriver i sosiale medier, sier den Vestbredden-baserte palestinske menneskerettsorganisasjonen Addameer.

«Hundrevis av palestinere [har nylig] blitt arrestert i forbindelse med sine aktiviteter i sosiale medier, spesielt på Facebook, for påståtte oppfordring til vold», sier Addameers direktør Sahar Francis.

«Påtalemyndigheten bruke antall» likes» og spesifiserte innlegg, samtidig unnlater de å koble disse innleggene eller disse personene, til voldshandlinger som faktisk er begått mot israelere. Trenden er alarmerende, for Israel er nå aktivt med på å redusere ytringsfriheten til det palestinske folket».

Dr. Barghouthi sies å støtte Hamas, den militante bevegelsen som kontrollerer Gazastripen. Han ble også arrestert i 2014 for en kommentarer i anledning en Hamas demonstrasjon som ble lastet opp på FB via YouTube der han oppfordret palestinerne til å «ta til våpen for å forsvare sine hjem» mot Israelske styrker – etter at Israel hadde terrorbombet Gaza i 51 dager og drept 2300 palestinere.

Kilde:

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-palestine-incitement-facebook-professor-imad-barghouth-a7362106.htmlDen ekstreme forsvarsministeren i Israel oppfordrer hæren til å stramme grepet rundt Gaza


.
Den ekstreme Israelske forsvarsministeren Avigdor Lieberman har instruert koordinatoren av statlig virksomhet i områdene (COGAT), det militære organet som overvåker den daglige ledelsen av okkupasjonen av Vestbredden og Gazastripen, til ytterligere å stramme inn håndhevingen av blokaden av Gaza.

Sjefen for COGAT, generalmajor Yoav Mordechai, uttalte torsdag at «ethvert forsøk på å smugle materialer til Gaza uten å ha koordinere forsendelsen med [israelske] sikkerhettjenestemenn gir oss grunn til å tro at materialene er ment brukt i terror øyemed».

Israelske myndigheter har satt opp en liste over såkalte dual-bruk elementer, hvis innførsel til den blokkerte GazaStripen er underlagt begrensninger, eller er direkte ulovlige. Dette ifølge NGO’et Gisha, som melder at forbudslisten «inneholder elementer som brukes overveiende av sivile og er kritisk for siviles liv og helse.»

Lieberman «sa også at selskaper som hjelper til med å smugle [begrenset dual-bruk] materialer til Gazastripen vil bli bøtelagt». Israel kunngjorde at «også brukte bildeler vil bli nektet innført til Gaza», basert på påstander om at slike elementer «kan brukes til å bygge en 4X4 jeep som igjen kan bli brukt av palestinske terrorgrupper».

Historikk rundt Israels blokaden av Gazastripen:

Blokaden av Gazastripen refererer til en blokade av Gazastripen som ble iverksatt av Egypt og Israel i juni 2007 etter at Hamas hadde tatt kontroll over det palestinske territoriet etter konflikt med den rivaliserende gruppen Fatah. Blokaden avløste umiddelbart de økonomiske sanksjonene overfor den palestinske selvstyremyndigheten som ble iverksatt etter at Hamas vant 74 av 132 plasser ved valget til Palestinas lovgivende forsamling 26. januar 2006.

Gazastripen grenser til Israel, Egypt og Middelhavet. Israel tillater bare begrensede forsendelser av forsyninger fra humanitære organisasjoner over land. Mengden er en fjerdedel av det som krysset grensen før blokaden ble iverksatt. Israels marinestyrker overvåker blokaden fra sjøsiden med en offisiell grenselinje tre nautiske mil fra kysten. Egypt bygger en underjordisk stålsperring for å forhindre at blokaden omgås ved bruk av tunneler.

Israel hevder at blokaden er nødvendig for å begrense palestinske rakettangrep fra Gazastripen rettet mot grensebyene på israelsk territorium og for å forhindre at Hamas får tilgang til andre våpen. Egypt hevder at grenseovergangen ved Rafah ikke kan åpnes, fordi det ville innebære en egyptisk anerkjennelse av Hamas’ kontroll over Gazastripen, undergrave den lovlige autoriteten til den palestinske selvstyremyndigheten og formalisere delingen mellom Gazastripen og Vestbredden.

Internasjonale reaksjoner.

Blokaden er omstridt. FNs generalsekretær Ban Ki-moon har kritisert den ved flere anledninger. I mars 2010 uttalte han at blokaden forårsaket «uakseptable lidelser» for sivilbefolkningen i Gaza. 31. mai 2010 ble 9 mennesker drept da seks skip med nødhjelp til Gaza ble bordet av Israel i det de prøvde å bryte blokaden.

Dette vakte sterke internasjonale reaksjoner. Ban Ki-moon krevde at blokaden måtte heves, og FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay, uttalte at blokaden førte til utsulting av sivilbefolkningen i Gaza og dermed kunne være i strid med folkeretten, som forbyr kollektiv straff overfor sivile. Røde Kors uttalte at blokaden var et klart brudd på humanitær folkerett.

FN igangsatte derfor en granskning av dette, men konkluderte i september 2011 med at blokaden ikke var i strid med folkeretten. Tyrkia, som var hjemlandet til 8 av de 9 drepte menneskene i Gaza-konvoien, godtok ikke FNs konklusjon, og ber Den internasjonale domstolen om å vurdere blokaden. Samtidig utviste de den israelske ambassadøren i landet.

Kilde:

https://no.wikipedia.org/wiki/Blokaden_av_Gazastripen

https://www.middleeastmonitor.com/20161014-israeli-defense-minister-urges-army-to-ramp-up-enforcement-of-gaza-blockade/«De ønsker ikke vår sympati, men de ønsker vår solidaritet», sier Dr. Mads Gilbert om det å leve under blokkaden av Gaza


.
Dr. Mads Gilbert, forfatter av bøkene, «Øyne i Gaza» og «natt i Gaza», der han beskriver hvordan det var å arbeide på sykehus i Gaza sammen med sine palestinske kolleger under Israels angrep i 2008 – 2009 og 2014 – der Israelske styrker også invaderte Gazastripen. Gilbert avsluttet nylig en USA-tur der han snakket om sine grusomme opplevelser som lege på Gaza på ulike steder, blant annet i Michigan, Indiana, og Texas.

I Grand Rapids, Michigan, snakket Dr. Gilbert til et publikum på rundt 100 personer på Calvin College. Et kristent liberalt kunst-college assosiert med den kristne reformerte kirken. Calvin har tidligere invitert ulike foredragsholdere som har hatt fokus på Palestina og palestinernes vanskelige situasjon, blant dem Ali Abunimah, Nora Barrows-Friedman, og Mazen Qumsiyeh.

Som gjest på den Grand Rapids-baserte non-profit eventen, Healing Children of Conflict, samt Calvin College Historisk avdeling og Midtøsten Club, ga Dr. Gilbert en faktabasert analyse av situasjonen på Gaza i dag. Men Dr. Gilbert presentasjon ikke bare harde fakta. Det ble fortalt sterke historier om ulike sivile palestinere som han møtte mens han arbeider i provisoriske operasjonssaler på Gazas Al-Shifa ‘sykehuset, under ulike israelske angrepene på enklaven.

Dr. Gilbert supplerte sitt foredrag med mange bilder av personer, steder og hendelser. For eksempel, illustrert han i sin tale med bilder – mange av barna som var såret av israelske bomber som var blitt sluppet på Gaza i løpet av det siste tiåret. Men, han oppfordret publikum til ikke å kopiere noen av bildene. «Jeg fikk ikke anledning til å spørre om samtykke fra de sårede og derfor ønsker jeg ikke at bildene skal spres på Internett, jeg bare bruke dem når jeg holder foredrag for å kunne fortelle om deres tragiske historier,» sa legen.

Gilbert begynte sin tale med å vise bilder av to palestinske barn som ble såret i juli 2014, for å forklare at mange barn har blitt såret eller drept under de ulike israelske angrep på Gaza. Imidlertid var bildene ikke ment bare for å sjokkere publikum; de var også ment for å demonstrere den utrolige fleksibiliteten palestinere som lever under beleiringen av Gaza innehar.


* Gjennom sin tale, brukte Dr. Gilbert også andre bilder enn av palestinske barn, som dette bildet, som er et kart som viser hvordan Israel har okkupert stadig mer og mer av palestinernes land

På ett punkt, uttalte Dr. Gilbert følgende: «Det er ikke en vanskelig konflikt. Snarere er det et vanskelig yrke. »Den norske legen har observert at det er,» 1,8 millioner palestinere på Gaza, der 58 % er 18 år eller yngre. »Han nevnte flere ganger at det etter det israelsk angrepet på Gaza i 2014, hevdet de israelske generaler at 90% av målene var vellykkede, noe som medførte at målrettede angrep på barn ble betraktet som en «suksess» fra Israelsk militærstrategers side.

Legen viste også videoklipp av den israelsk bombingen, som var opptak han viste fra Gaza og Rafah når det ble bombet i 2012. Et av videoklippene var fra utsiden av et palestinsk sykehus, hvor man kan se en konstant strøm av folk som kommer i biler, ambulanser og gående som følge av det kraftige bombardementet. Dr. Gilbert sa de var for det meste traumepasienter, som lider etter tap av lemmer, indre skader, og alvorlige brannskader. Han viste et bilde av ei 10 år gammel palestinsk jente. Etter at et F-16 jagerfly hadde bombet hennes hjem, drept tre og påført 5 andre i familien tildels alvorlige skader.

Dr. Gilbert har ofte understreket at de virkelige heltene i denne konflikten var, og er det palestinske legene og sykepleierne – som ikke bare var i stand til å redde liv, men som gjorde det under forferdelige forhold. Han bemerket videre at den israelske beleiringen av Gaza og den økonomiske blokaden betyr at grunnleggende og nødvendige medisinske forsyninger sjelden når inn, så leger må operere pasientene på provisoriske måter, ofte ved hjelp av lyset fra sine mobiltelefoner. På ett punkt, viste Dr. Gilbert et bilde av en palestinsk gutt som hadde et smittende smil på sine lepper, han fikk i oppgave å rydde opp i operasjonsstuer på bare 6-8 minutter før neste pasient ble hentet inn.

I sin presentasjon, som den norske legen holdt – minnet han sitt publikum om at all grusomheten i Gaza kunne vært «100 % unngått, om ikke Israel var betalt av den amerikanske regjeringen, via enorme våpenleveranser». Den norske legen ba så publikum om å slå opp et dikt skrevet og fremført av den palestinske kunstneren, Rafeef Ziadah. Diktet heter «We Teach Life Sir», og kan høres på videoen under teksten her.


. Rafeef Ziadah – ‘We teach life, sir’, London, 12.11.11

Kilde:

http://mondoweiss.net/2016/10/welcome-solidarity-gilbert/