Stikkordarkiv: BDS

Ny BDS suksess. Boikott-Israel-bevegelsen støttes nå av afrikanske kirkesamfunn

Ledelsen i Sør-Afrikas råd for uavhengige kirker (CAIC) ga i går sin støtte til kampanjen, Boikott,  deinvesteringer og sanksjoner (BDS) mot Israel.

Etter en tur til Palestina, uttalte assisterende generalsekretær for CAIC, biskop Thami Ngcana, følgende:

– Kirkens ledelse fant israelske brudd på palestinske menneskerettigheter rystende. Israel har kopiert det tildligere sydafrikanske apartheidregimet, og overgikk faktisk sin arkitekt, Hendrik Verword, gjennom design og anvendelse av det forhatte separasjons systemet!

Ngcana uttalte at det var mange israelske aktiviteter som berørte ham, inkludert bygging av ulovlige bosetninger, etablering av kontrollposter hvor palestinerne regelmessig opplever misbruk, og fattigdommen palestinerne står overfor i de okkuperte områdene.

«Alle anstrengelser, inkludert BDS-boikott av israelske aktiviteter, bør, og må bli støttet for å avvikle den  israelske apartheid-politikken.»

Kirke-gruppen oppfordrer Israelske myndigheter til omgående å fjerne det sydafrikanske flagget fra en skog plantet av israelske styrker i den palestinske landsbyen Lubya, kalt «Sør-Afrikansk skog».

I fjor tilsluttet også United Congregational Church of Southern Africa (UCCSA), med over 1000 lokale kirker som medlemmmer, BDS-bevegelsen i solidaritet med palestinerne som bor under Israelsk okkupasjon.

Mer info om BDS:

BDS-bevegelsens mandat bygger på et opprop fra 2005 av et klart flertall av det palestinske sivilsamfunnet som etterlyste internasjonal solidaritet i form av boikott, desinvesteringer og sanksjoner mot Israel. BDS-bevegelsen har som overordnet mål å kjempe for palestinernes rettigheter og retter dermed søkelyset spesielt på flyktningene, den militære okkupasjonen av både Gaza og Vestbredden, og palestinerne i Israel.

Det palestinske oppropet oppfordrer til diverse former for boikott mot Israel, inntil Israel overholder sine internasjonale forpliktelser i henhold til folkeretten og respekterer palestinernes grunnleggende menneskerettigheter. Våre tre hovedkrav er som følger;

1. Stoppe okkupasjonen og koloniseringen av alt arabisk land okkupert i juni 1967 og rive muren.
2. Erkjenne de grunnleggende rettighetene til de arabisk-palestinske borgere av Israel til full likestilling.

3. Respektere, beskytte og fremme rettighetene til palestinske flyktninger slik at de kan vende tilbake til sine hjem og eiendommer som er fastsatt i FN-resolusjon

Kilde:

https://www.middleeastmonitor.com/20170712-bds-campaign-supported-by-african-churches/

http://www.bdsnorway.net/hva-er-bds-1/

Israelsk høyesterett refser landets regjering – ikke ulovlig å støtte boikott-Israel-bevegelsen BDS

Den Israelske regjeringen handlet ulovlig ved å søke å begrense muligheten for lokale pensjonsfond til å gi økonomisk støtte til boikott, de-investeringer og sanksjoner mot Israel bevegelsen (BDS), har Høyesterett fastslått.

Etter å ha akseptert en domstolsrevisjon, sa dommeren at Sajid Javid, statssekretæren for Secretary of State for Communities and Local Government, handlet ulovlig ved å lage en veiledning som begrenser lokalsamfunnenes mulighet for å støtte boikott, de-investeringer og sanksjoner(BDS) mot Israel, økonomisk gjennom sine pensjonsfond.

Dommeren i høyesterett sier at departements veiledning var utenfor det legale juridiske domenet til Mr Javid’s, og av det ikke var i henhold til det israelske lovverket – fordi departementet ikke hadde jurisdiksjon over hvordan lokale pensjonsfond bruker sine midler.

Den kontroversielle veiledningen ble utstedt av «Department of Communities and Local Government» i september i fjor og er rettet mot de som er ansvarlige for LPGS(Local Government Pension Fond) investeringsstrategi.

Avgjørelsen i Israelsk høyesterett vil gjøre det vanskeligere for den Israelske regjering – som ønsker å hindre israelske statsborgere, organisasjoner og fond, fra å støtte BDS økonomisk. Og det er uten tvil er stor seier for Boikott Israel- bevegelsen BDS.

Kilde:

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/government-acted-unlawfully-israeli-pension-funds-investment-boycott-restrictions-high-court-a7803146.html

NEW ZEALAND OVERRASKET ISRAEL VED Å STØTTE FN’S ANTI-SETTLEMENT RESOLUSJON

* Bildet over: New Zealand’s utenriksminister Murray McCully tilstede under et møte i FN’s sikkerhetsråd i New York, den 23 februar, 2015

New Zealand var et av fire land, sammen med Senegal, Venezuela og Malaysia, som støttet FN-resolusjonen som krevde at Israel trakk seg ut av okkuperte områder.

Israel venter nå på en forklaring fra New Zealand om hvorfor de overrasket Jerusalem, og støttet FNs sikkerhetsråds resolusjon 2334 – før det igjen kan bli aktuelt for Israel å styrke båndene mellom de to statene, sier en senior tjenestemann ved statsminister Benjamin Netanyahus kontor, til avisen The Jerusalem Post.

Diplomaten sier videre at at Israel ble sjokkert over New Zealands støtte til FN-resolusjonen i desember i fjor, særlig fordi New Zealands utenriksminister Murray McCully var i Israel bare noen få uker før resolusjonen ble vedtatt, og ikke da nevnte at landet ville støtte FN’s ANTI-SETTLEMENT RESOLUSJON, under besøket.

Under besøket til Israel «hadde utenriksminister Murray McCully og statsministeren [Netanyahu] et 90 minutter langt møte uten at New Zealand sa noe om at landet ville komme til å støtte en resolusjon mot Israel.

Er det slik venner opptrer?» sa en israelsk tjenestemannen til den konservative og systemtro israelske avisen, The Jerusalem Post.

New Zealand var et av fire land, sammen med Senegal, Venezuela og Malaysia, som støttet FN-resolusjonen etter at Egypt trakk sitt forslag til resolusjon tilbake. Forslaget ble likevel lagt frem for FN’s sikkerhetsråd, der USA avstod fra å legge ned veto mot resolusjonsforslaget.

FNs sikkerhetsråd vedtok en resolusjon som krever at Israel avvikler sine bosetninger på okkuperte palestinske landområder, da henholdsvis på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Israel har ingen diplomatiske bånd med Malaysia og Venezuela, og har tilbakekalt ambassadørene til New Zealand og Senegal i protest mot at de støttet resolusjonen. Ambassadørene er enda ikke sendt tilbake. Men det forventes at Israel er interessert i en normalisering av forholdene til de landene de tidligere raste mot – like etter at FN’s sikkerhetsråd hadde vedtatt anti-bosetnings-resolusjonen.

Kilde:

http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Wellington-surprised-Israel-by-sponsoring-anti-settlement-UN-resolution-482555

Norsk fagforeningsstøtte fører BDS til nye høyder – Boikott Apartheid Israel, du også!

Den Norske fagforeningen (LO) stemte gjennom støtte til BDS-bevegelsen denne måneden. Det utvider rekkevidden til boikott-kampanjen mot israelsk – og kontrer den pro-israelernes kampanje mot boikott, avhendelse og sanksjoner (BDS).

LO er ekvivalent med Storbritannias Trades Union Congress; En paraplyorganisasjon som forener nasjonens fagforeninger i en enhetlig enhet som er i stand til å ta felles beslutninger. LO sier at de representerer mer enn 900.000 arbeidstakere i sine tilknyttede fagforeninger(underavdelinger).

Forbundet har lenge hatt en politikk som støtter boikott av produkter fra israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Men den siste beslutningen fra LO, som ble vedtatt med følgende delegatstemmer 197 for og 117 imot -noe som ble vedtatt den 12. mai, og som krever en langt mer omfattende «internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel».

Bevegelsen markerer for første gang i et vestlig land at det ønsker full boikott av Israel ved å inkludere eksplisitt akademisk og kulturell boikott (som noen ganger inneholder kontroversielle elementer).

LO vedtok også at flyktninger har rett til å returnere til Palestina likeså krever de full likestilling for de palestinske borgere i Israel. Slik at de får samme rettigheter som Israel-jødene.

Nesten 12 år etter at BDS-bevegelsen ble grunnlagt har mange fagforeninger og nasjonale foreninger rundt om i verden en eller annen pro-BDS-politikk. Alle de største og mest innflytelsesrike fagforeningene i Storbritannia, samt TUC, har en politikk til fordel for en boikott av bosetningene og selskaper som er involvert i eller profitterer på den israelske okkupasjonen på Vestbredden på en eller annen måte.

Kilde:

https://www.middleeastmonitor.com/20170531-norwegian-unions-full-bds-policy-leads-the-way/

Britiske studenter sultestreiker i solidaritet med de Palestinske fangene

Fem studenter fra University of Manchester har startet en solidaritessultestreik til støtte for de palestinske fangene som lider overlast i det Israelske fengslene.

Studentene, som sier at de ikke vil avslutte sultestreiken «før universitetet oppfyller deres krav», vil starte sultestreiken i morgen.

En talsmann for de fem sultestreikende studentene, Huda Ammori, sier at dette er deres måte å vise solidaritet med palestinerne som sultestreiker i Israelske fengsler, og for å legge press på ledelsen av Manchester University slik at de trekker sine investeringer i selskaper som støtter den israelske okkupasjonen.

Manchester Universitys pro-palestinske aktivister er for tiden i konflikt med med universitetetsledelsen etter deres beslutning om å disiplinere to studenter for deres rolle i kampanjen for boikott, avsalg og sanksjoner (BDS) – rettet mot det Israelske apartheidregimet.

Dusinvis av fremtredende britiske akademikere har signert et protestskriv der man krever at universitetet trekker tilbake disiplinære tiltak mot studentene fordi det viste et banner på universitetsområdet med påskriften, «Stopp bevæpningen av Israel».

I en erklæring til studentene bekreftet universitetet at informasjonsfristen (FOI) laget av studentene for å få listen over selskaper universitete har investert i, blir behandlet «på vanlig måte». Imidlertid hevder studentene at FOI-forespørselen ikke er blitt behandlet, og at universitetet har nektet å trekke  investeringer i selskaper som støtter den israelske okkupasjon av palestinsk land.

Et av kravene fra de sultestreikende studentene er at universitetet må trekke sine investeringer ut fra selskaper som har medvirket, og med det støttet opp om det Israels apartheidregime.

Kilde:

https://www.middleeastmonitor.com/20170426-uk-students-to-begin-hunger-strike-in-solidarity-with-palestinian-prisoners/

Ny seier for BDS bevegelsen – Den største studentunion i Storbritannia tilslutter seg Boikott Israel bevegelsen

* Bildet over: Studentene feiret etter at University of Manchesters Student Union bestemte seg for tilslutte seg Boikott Israel bevegelsen, BDS den 11 desember 2016

Den største studentunion i Storbritannia har nå offisielt tilsluttet seg Boikott, Salg og sanksjoner (BDS) kampanjen – noe som beskrives som en betydelig suksess for de palestinske solidaritetsaktivistene i Storbritannia.

Da The University of Manchester Student Unions, senat la frem sitt forslag om at organisasjonen skulle tilslutte seg BDS – fikk Boikott-Israel bevegelsen støtte fra hele 60 prosent av studentmassen (SU Senatet) – etter at man først hadde hatt en heftig debatt om spørsmålet.

Forslaget ble fremmet av Huda Ammori, President i Recognise Refugee Rights Society, og ble støttet av Etisha Choudhury, President of Action Palestine, og BDS Kampanjekomiteen.

I ukene før Senatet møtte studentunionen, hadde 15 akademikere og 250 studenter inngått en intensjonsavtale med BSD, der de forpliktet seg til å støtte organisasjonenes krav i forhold til universitetet.

Ifølge aktivistene, har kampanjen i Manchester «hatt som mål å koble universitet til den globale boikott-bevegelsen BSD, og å oppfordre universitetsledelsen om å ende sine bånd til bedrifter og institusjoner, som medvirker til brudd på de palestinske folks menneskerettigheter».

Konkret krever BDS-kampanjen at universitetet «selger sine investeringer på £ 15 millioner i selskaper knyttet til Israels forbrytelser mot det palestinske folk», inkludert en eierandel i Caterpillar – bulldosere som brukes av den israelske hæren til å rive palestinske hjem.

Studentene hevder at «disse investeringene er i strid med universitetets egen etiske investeringspolitikk som søker å eliminere investeringer knyttet til selskaper som medvirker til brudd på menneskerettighetene».

Et annet krav er at universitetet kutter sine forbindelser til Technion, et israelsk universitet med dype bånd til den israelske våpenindustrien og forsvaret, hvor man gjennomfører forskning på hvordan israelske våpen og våpensystemer virker i dee okkuperte palestinske områdene.

Unionen for jødiske studenter (UJS), som kjemper mot BDS-kampanjen og Palestina solidaritets aktivisme, sier de er «svært skuffet» over avstemningen, og hevdet tilslutning til BSD «er krenkende for de jødiske studenter ved universitetet».

En annen pro-Israel aktivistgruppering hevder at de jødiske studentene som motsatte seg støtte til BDS på studentunionens møte, ba om at deres sikkerhet på campusområdet måtte blir ivaretatt», men de framla ingen bevis for at studentforeningen støtte til boikott av Israel ville ha noen betydning for sikkerheten til de jødiske studentene.

BDS-aktivister i Manchester, derimot, feirer seieren, og lovet at deres kampanje «ikke ville ta slutt før universitetet selger ut alle sine investeringer i selskaper som letter og understøtter Israelske krigsforbrytelser», og de krever likeså at universitetet bryter all kontakt med Technion – et israelsk universitet med dype bånd til den israelske våpenindustrien og forsvaret.

Kilde:

https://www.middleeastmonitor.com/20161215-britains-largest-student-union-endorses-bds/

Verdens største sikkerhetsselskap, G4S, kunngjorde i dag at de selger de fleste av sine israelske selskaper […]

Verdens største sikkerhetsselskap, G4S, kunngjorde i går at de selger de fleste av sine israelske selskaper etter en effektiv kampanje mot selskapet fra BDS-bevegelsen. G4S uttalte at det hadde mistet tillit globalt etter å ha vært aktive i Apartheidstaten.

Men G4S vil likevel opprettholde noen av sine ulovlige prosjekter i Israel, sier Rafeef Ziadah, talsmann for den palestinske BDS National Committee (BNC), visere sier han:

«Vi har lykkes i å presse en av verdens største selskaper til å selge ut sin nøkkel- virksomhet i Israel. Vår globalt koordinert kampanje har hatt effekt på avgjørelsen til G4S. Vi vil fortsette å presse på helt til G4S avvikler alle sine kontrakter i Israel – og med det slutter å bryte palestinernes menneskerettigheter».

Det Franske multinasjonale selskapene, Veolia og Orange, og Irlands største bygningsmaterial leverandør, CRH, har alle trukket seg ut av israelske markedet siden september 2015, i all hovedsak etter press fra BDS-bevegelsen.

«Det er snakk om en dominoeffekt her,» sier Ziadah. «Enkelte fondsforvaltere erkjenner at deres tillitsforhold til sine øvrige kunder forplikter dem til å selge seg ut av internasjonale og israelske bedrifter og banker som er delaktige i Israels vedvarende brudd på folkeretten».

Guman Mussa, Arab World koordinator i BNC, legger til: «Det er ikke hver dag at menneskerettighetsforkjempere kan tvinge et stort multinasjonalt selskap som G4S til å avslutte sitt engasjement på grunn av alvorlige brudd på menneskerettighetene etter vedvarende, strategisk grasrotpress».

Mussa legger til: «Vi dedikerer denne seieren til alle palestinske politiske fanger som i 2012 presset på for at BDS bevegelsen skulle intensivere sin boikott aksjon mot G4S på grunn av deres rolle som aktører i Israelske fengsler, der tortur nærmest er institusjonalisert».

G4S er et britisk sikkerhetsselskap som hjelper Israel med å drive fengsler der palestinske politiske fanger holdes isolert uten rettssak og der de utsettes for tortur og mishandling. Selskapet er også involvert som leverandør av utstyr og tjenester til det israelske militære kontrollpostene, ulovlige bosettinger og militære og politi-fasiliteter.

Kilde:

https://www.middleeastmonitor.com/20161203-bds-pressures-g4s-to-end-most-illegal-business-with-israel/

Israel bevilger millioner til å bekjempe den vellykkede BDS-kampanjen – boikott Israel

Den internasjonale Boikott, Salg og Sanksjoner,  (BDS) kampanjen, som har som siktemål å presse Israel ut av de okkuperte områdene har nylig hatt suksess på den internasjonale arena, meldte Safa nyhetsbyrået på mandag. De inkluderte offisiell støtte fra EU`s utenrikspolitiske sjef, Federica Mogherini.

Som svar på et parlamentarisk spørsmål om hvorvidt EU-kommisjonen vil forplikte seg til å forsvare BDS -aktivisters rett til å utøve sin demokratiske ytringsfrihet, var svaret fra Mogherini klart: «EU står fast på å beskytte ytringsfriheten og organisasjonsfriheten … noe som også gjelder for organisasjoner som BDS». Spørsmålet ble forøvrig stilt av en representant for det Nord-Irske partiet Sinn Féin, MEP Martina Anderson.

Talspersoner for EU har også bemerket at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har bekreftet at ytringsfriheten også gjelder ideer «som kan volde anstøt,  ramme stater, eller deler av et lands innbyggere».

– I mellomtiden, har Sverige, Nederland, Irland, Amnesty International og International Federation for Human Rights – sammen med andre land og organisasjoner – forsvart retten til å boikotte Israel som en del av kampen for palestinske rettigheter.

I Frankrike har kommunestyret i Evry vedtatt en resolusjon som støtter retten til å boikotte Israel og oppfordret den franske regjeringen til å avslutte sin kriminalisering av BDS-bevegelsen. Paris-forstadens avgjørelse inkluderer også en boikott av Israelske varer produsert i de ulovlige bosetninger; og en oppfordrer regjeringen til å vedta lignende tiltak mot Israelsk okkupasjon av palestinske landområder.

Miljøpartiet De Grønne i Kibik, i Canada, har reagert på BDS sanksjoner vedtatt av landets myndigheter, og tar til orde for akademisk, kulturell, militær og økonomisk boikott av Israel i påvente av at okkupasjonen,  og Israels apartheid skal avvikles. Over grensen, i USA, har studentrådet ved Portland Universitet i Oregon vedtatt – med overveldende flertall, at universitet bør boikotte Israel.

I det okkuperte Palestina, har Europa-kontoret av den palestinske BDS National Committee sagt at Israel har bevilget $ 35 millioner for å bekjempe BDS på globalt nivå. Dette betyr at Israel vil spore, overvåke og skade arbeidet til BDS på internett.  Israelske myndigheter ønsker også å eksponere de personene som står bak boikott-bevegelsen. Israels innenriksminister nektet også nylig BDS aktivister som ønsker å besøke Israel eller de okkuperte palestinske områdene adgang til jødestaten.

Bilde:

https://www.middleeastmonitor.com/20161115-israel-allocates-millions-to-fight-successful-bds-campaign/

Millioner av briter støtter boikott av Israel, viser en meningsmåling bestilt av en Israelsk lobby-gruppe

Millioner av britiske voksne boikotter israelske varer, ifølge en meningsmåling bestilt av den Israelske lobbygruppe BICOM og utført av Populus.

Undersøkelsen tyder på at til tross for forsøk fra pro-israelske grupper, og britiske ministere på å smøre, og undergrave boikott, avhendelser og sanksjoner mot (BDS) kampanjen, er likevel støtten for boikott av Israel stort sett uendret.

Men selv om konklusjonen i undersøkelsen er blitt underkommunisert av BICOM fordi de ikke likte resultatet, er det den tredje i en serie av undersøkelse bestilt av lobbygruppe om ‘britiske holdninger til staten Israel’ – der konklusjonen ikke var i pakt med Israelvennenes ønsker.

Forrige uke annonserte BICOM at «antallet briter som ikke støtter økonomisk boikott av Israel har steget det siste året, ifølge den eksklusive nye pollen».

For BICOM leder James Sorene, hevdet at meningsmålingen «viser en meget betydelig endring mot å ikke ville boikotte Israel».» Og han la til: «I et år hvor vi har sett flere offentlige utspill der man har realisert sitt hat mot Israels politiske posisjon, er dommen fra det britiske folk sterk».

I mellomtiden, har Simon Johnson , leder av den jødiske Leadership Council, hevdet at «funnene i denne undersøkelsen er positive og oppmuntrende», og et vitnesbyrd om «at arbeidet til ulike organisasjoner for å bedre å informere den britiske offentligheten om den pågående situasjonen i Midtøsten har lykkes».

Men er denne entusiasmen i pakt med  tallene i undersøkelsen? La oss ta en titt det.

Årets undersøkelse hadde to boikott-spesifikke spørsmål, som begge også ble stilt i 2014 og 2015, og lyder som følgende: «Som svar på utviklingen i Israel og på Gaza, har enkelte personer og grupper tatt til orde for boikott av varer og tjenester fra Israel».

Respondentene ble bedt om å gi uttrykk for enighet eller uenighet med følgende uttalelse: «En boikott ville skade både palestinere og israelere fordi en vellykket palestinsk økonomi trenger en sterk israelsk økonomi som sin viktigste handelspartner?»

Ikke akkurat et nøytralt spørsmål – men heller et som fisker etter det svaret pro-israelerne ønsker. Alle fra Verdensbanken til palestinske menneskerettighetsgrupper er klart over at den israelske okkupasjonen er det viktigste hinderet for palestinsk økonomisk vekst – og boikottoppfordringen er støttet av den palestinske fagbevegelsen, landbruksarbeidere og mange andre.

Og ikke særlig overraskende, uttrykte bare 6 prosent av de spurte, uenighet til det ledende spørsmålet. Men dette tallet er også konsistent med de to foregående årene (7 prosent i 2015, og seks prosent i 2014) – så ingen endring har i realiteten funnet sted, selv om pro-israel-lobbyen har hevdet det!

Det andre spørsmålet relatert til boikott av Israel, var som følger: «Jeg vil ikke boikotte varer som produseres i Israel og synes det er vanskelig å forstå hvorfor andre  vil boikotte Israel samtidig som det skjer så mye annet  galt andre steder i verden».

Dette var et latterlig spørsmål, men 12 prosent av de spurte er likevel uenige – det samme som i fjor, og en liten økning fra 2014. Med andre ord, til tross for partiske spørsmål,  ønsker 12 prosent av de britiske voksne -rundt seks millioner mennesker – å boikotte Israel og/eller støtte dem som gjør det!

Men det som virkelig er interessant, er at BICOM i år lot være å stille to boikott-relaterte spørsmål. Som tidligere år ble respondentene bedt om å svare på om «En økonomisk boikott av Israel ville øke Israels vilje til å forhandle med palestinerne». I 2015 var 23 prosent enige i det, mens 24 prosent var enige i 2014.

Her ser en hvordan ledende spørsmål kan føre til at man får de svar man ønsker seg. Samtidig som man endrer spørsmålsstillingene år om annet.  Allikevel viser det seg at støtten hos det britiske folket til boikott av Israel har vært relativt konstant de siste årene. Og ikke fallende som enkelte pro-israelske lobbygrupper feilaktig hevder.

NB: BICOM’s leder James Sorene svarte ikke på Twitter på en forespørsel om hvorfor tidligere års spørsmålene ble droppet under årets undersøkelse.

Kilde:

https://www.middleeastmonitor.com/20161110-millions-of-brits-back-boycott-finds-poll-commissioned-by-israel-lobby-group/

Knesset, den israelske nasjonalforsamlingen vil forby BDS støttespillere fra å komme inn i Israel

Et lovforslag skal hindre tilhengere av boikott, salg og sanksjoner (BDS) bevegelsen fra å komme inn Israel. Loven fikk støtte av flertallet i den israelske nasjonalforsamlingen, Knesset, på mandag, ifølge israelske medier.

Ifølge Jerusalem Post, har en komitée i Knesset, Israels parlament, vedtatt lovforslaget, som ble initiert av Knesset medlemmet Yinon Magal fra det ultranasjonalister partiet «Jødiske Hjem», som la frem lovforslaget for den israelske nasjonalforsamlingen.

– Lovforslaget ville hindre individer som støtter boikott av Israel fra å besøke landet.

BDS bevegelsen ble grunnlagt i juli 2005 av personer fra det palestinske sivile samfunnet – som en fredelig bevegelse for å gjenopprette palestinske rettigheter i samsvar med folkeretten gjennom strategier der man valgte å boikotte israelske produkter og kulturinstitusjoner, Og divesting fra selskaper som medvirker til overgrep mot den palestinske befolkningen, og som hindrer gjennomføring av sanksjoner rettet mot den israelske regjeringen.

Flyttingen kom etter flere måneder med israelske innsatsen for å slå ned på BDS-bevegelsen. Israelske innenriksminister Aryeh Deri og minister for offentlig sikkerhet Gilad Erdan annonserte i august at de danner en felles arbeidsgruppe for å «fordrive og forby oppføring av BDS-aktivister» i Israel og de okkuperte palestinske områder.

«Vi må ikke tillate BDS aktivister i å ta seg inn til Israel. Dette er et nødvendig skritt, gitt de ondsinnede intensjoner disse aktivister har, som ønsker å undergrave og spre løgner og forvrengninger om virkeligheten i vår region,» sa Erdan i en uttalelse i anledning lovforslaget om å forby BDS-tilhengere adgang til Israel.

«Kampen mot den israelske boikottbevegelsen starter ved å bekjempe de som undergraver staten Israel», sa Gilad Erdan videre og la til:

«- Vi har et ansvar for å gjøre alt vi kan for å knuse de som vil boikotte Israel og vi må presisere at vi ikke vil tillate at staten Israel blir skadet av BDS-bevegelsen. Og da er et lovforbud om å nekte boikottaktivister adgang til Israel et skritt i riktig retningen».

Uten å sitere spesifikke personer, er det anslått at «hundrevis» av pro-palestinske aktivister og dusinvis av organisasjoner som for tiden er i Israel «for å samle informasjon og bruke den til å fremme boikott av Israel, og skade landets innbyggere», og og det er vår plikt å hindre at slike personer besøker Israel i fremtiden.

I uttalelsen påstås det også at BDS aktivister reiser til den okkuperte Vestbredden og Øst-Jerusalem for å «egge» palestinere til vold mot det israelske styrkene der.

Lovforbudet har ført til et ramaskrik fra grupper som International Solidarity Movement (ISM), som menter de bryter med menneskerettene å nekte mennesker å boikotte et land som Israel – som daglig bryter folkeretten..

«Isoleringen av palestinerne ved å nekte aktivister tilgang og/eller deportere menneskerettighetsaktivister har som mål å gjøre det palestinske samfunnet, som allerede sårbart og som lider av israelsk okkupasjon … enda mer sårbare», sa ISM i en uttalelse om loven som vil nekte Palestina-aktivister adgang til Jødestaten..

Info om hva BDS Norge står for:

Vi er et uavhengig nettverk av aktivister som jobber for boikott, desinvesteringer og sanskjoner mot Israel, og andre okkupasjonsprofitører. Våre aksjoner bygger på ikkevold og har som hensikt å opplyse og sette søkelyset på Israels kolonisering og okkupasjon av Palestina. Vi ønsker å legge press på Israel som okkupant. BDS-bevegelsen bygger på følgende mål:

Avslutte okkupasjonen og koloniseringen av alt arabisk land okkupert i juni 1967, samt rivingen av muren;
Erkjenne de grunnleggende rettighetene til den arabisk-palestinske befolkningen i Israel til full likestilling;
Respektere, beskytte og fremme retten til palestinske flyktninger til å vende tilbake til sine hjem og eiendommer som er fastsatt i FN-resolusjon 194.

Her vil du finne info om BDS-nettverket, våre aksjoner og om hva du kan gjøre for å legge press på staten Israel og dets støttespillere. Vi håper du finner nyttig informasjon og at du blir inspirert til å ta initiativ der du bor. Ønsker du å sette igang en kampanje eller gjennomføre en vellykket aksjon, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Kilde:

http://www.maannews.com/Content.aspx?id=773865

http://www.bdsnorway.net/