Stikkordarkiv: boikottisrael

Ny BDS suksess. Boikott-Israel-bevegelsen støttes nå av afrikanske kirkesamfunn

Ledelsen i Sør-Afrikas råd for uavhengige kirker (CAIC) ga i går sin støtte til kampanjen, Boikott,  deinvesteringer og sanksjoner (BDS) mot Israel.

Etter en tur til Palestina, uttalte assisterende generalsekretær for CAIC, biskop Thami Ngcana, følgende:

– Kirkens ledelse fant israelske brudd på palestinske menneskerettigheter rystende. Israel har kopiert det tildligere sydafrikanske apartheidregimet, og overgikk faktisk sin arkitekt, Hendrik Verword, gjennom design og anvendelse av det forhatte separasjons systemet!

Ngcana uttalte at det var mange israelske aktiviteter som berørte ham, inkludert bygging av ulovlige bosetninger, etablering av kontrollposter hvor palestinerne regelmessig opplever misbruk, og fattigdommen palestinerne står overfor i de okkuperte områdene.

«Alle anstrengelser, inkludert BDS-boikott av israelske aktiviteter, bør, og må bli støttet for å avvikle den  israelske apartheid-politikken.»

Kirke-gruppen oppfordrer Israelske myndigheter til omgående å fjerne det sydafrikanske flagget fra en skog plantet av israelske styrker i den palestinske landsbyen Lubya, kalt «Sør-Afrikansk skog».

I fjor tilsluttet også United Congregational Church of Southern Africa (UCCSA), med over 1000 lokale kirker som medlemmmer, BDS-bevegelsen i solidaritet med palestinerne som bor under Israelsk okkupasjon.

Mer info om BDS:

BDS-bevegelsens mandat bygger på et opprop fra 2005 av et klart flertall av det palestinske sivilsamfunnet som etterlyste internasjonal solidaritet i form av boikott, desinvesteringer og sanksjoner mot Israel. BDS-bevegelsen har som overordnet mål å kjempe for palestinernes rettigheter og retter dermed søkelyset spesielt på flyktningene, den militære okkupasjonen av både Gaza og Vestbredden, og palestinerne i Israel.

Det palestinske oppropet oppfordrer til diverse former for boikott mot Israel, inntil Israel overholder sine internasjonale forpliktelser i henhold til folkeretten og respekterer palestinernes grunnleggende menneskerettigheter. Våre tre hovedkrav er som følger;

1. Stoppe okkupasjonen og koloniseringen av alt arabisk land okkupert i juni 1967 og rive muren.
2. Erkjenne de grunnleggende rettighetene til de arabisk-palestinske borgere av Israel til full likestilling.

3. Respektere, beskytte og fremme rettighetene til palestinske flyktninger slik at de kan vende tilbake til sine hjem og eiendommer som er fastsatt i FN-resolusjon

Kilde:

https://www.middleeastmonitor.com/20170712-bds-campaign-supported-by-african-churches/

http://www.bdsnorway.net/hva-er-bds-1/

Israelsk høyesterett refser landets regjering – ikke ulovlig å støtte boikott-Israel-bevegelsen BDS

Den Israelske regjeringen handlet ulovlig ved å søke å begrense muligheten for lokale pensjonsfond til å gi økonomisk støtte til boikott, de-investeringer og sanksjoner mot Israel bevegelsen (BDS), har Høyesterett fastslått.

Etter å ha akseptert en domstolsrevisjon, sa dommeren at Sajid Javid, statssekretæren for Secretary of State for Communities and Local Government, handlet ulovlig ved å lage en veiledning som begrenser lokalsamfunnenes mulighet for å støtte boikott, de-investeringer og sanksjoner(BDS) mot Israel, økonomisk gjennom sine pensjonsfond.

Dommeren i høyesterett sier at departements veiledning var utenfor det legale juridiske domenet til Mr Javid’s, og av det ikke var i henhold til det israelske lovverket – fordi departementet ikke hadde jurisdiksjon over hvordan lokale pensjonsfond bruker sine midler.

Den kontroversielle veiledningen ble utstedt av «Department of Communities and Local Government» i september i fjor og er rettet mot de som er ansvarlige for LPGS(Local Government Pension Fond) investeringsstrategi.

Avgjørelsen i Israelsk høyesterett vil gjøre det vanskeligere for den Israelske regjering – som ønsker å hindre israelske statsborgere, organisasjoner og fond, fra å støtte BDS økonomisk. Og det er uten tvil er stor seier for Boikott Israel- bevegelsen BDS.

Kilde:

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/government-acted-unlawfully-israeli-pension-funds-investment-boycott-restrictions-high-court-a7803146.html

NEW ZEALAND OVERRASKET ISRAEL VED Å STØTTE FN’S ANTI-SETTLEMENT RESOLUSJON

* Bildet over: New Zealand’s utenriksminister Murray McCully tilstede under et møte i FN’s sikkerhetsråd i New York, den 23 februar, 2015

New Zealand var et av fire land, sammen med Senegal, Venezuela og Malaysia, som støttet FN-resolusjonen som krevde at Israel trakk seg ut av okkuperte områder.

Israel venter nå på en forklaring fra New Zealand om hvorfor de overrasket Jerusalem, og støttet FNs sikkerhetsråds resolusjon 2334 – før det igjen kan bli aktuelt for Israel å styrke båndene mellom de to statene, sier en senior tjenestemann ved statsminister Benjamin Netanyahus kontor, til avisen The Jerusalem Post.

Diplomaten sier videre at at Israel ble sjokkert over New Zealands støtte til FN-resolusjonen i desember i fjor, særlig fordi New Zealands utenriksminister Murray McCully var i Israel bare noen få uker før resolusjonen ble vedtatt, og ikke da nevnte at landet ville støtte FN’s ANTI-SETTLEMENT RESOLUSJON, under besøket.

Under besøket til Israel «hadde utenriksminister Murray McCully og statsministeren [Netanyahu] et 90 minutter langt møte uten at New Zealand sa noe om at landet ville komme til å støtte en resolusjon mot Israel.

Er det slik venner opptrer?» sa en israelsk tjenestemannen til den konservative og systemtro israelske avisen, The Jerusalem Post.

New Zealand var et av fire land, sammen med Senegal, Venezuela og Malaysia, som støttet FN-resolusjonen etter at Egypt trakk sitt forslag til resolusjon tilbake. Forslaget ble likevel lagt frem for FN’s sikkerhetsråd, der USA avstod fra å legge ned veto mot resolusjonsforslaget.

FNs sikkerhetsråd vedtok en resolusjon som krever at Israel avvikler sine bosetninger på okkuperte palestinske landområder, da henholdsvis på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Israel har ingen diplomatiske bånd med Malaysia og Venezuela, og har tilbakekalt ambassadørene til New Zealand og Senegal i protest mot at de støttet resolusjonen. Ambassadørene er enda ikke sendt tilbake. Men det forventes at Israel er interessert i en normalisering av forholdene til de landene de tidligere raste mot – like etter at FN’s sikkerhetsråd hadde vedtatt anti-bosetnings-resolusjonen.

Kilde:

http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Wellington-surprised-Israel-by-sponsoring-anti-settlement-UN-resolution-482555

En belgisk storby forbyr handel med israelske selskaper

En palestinsk delegasjon for EU, Belgia og Luxembourg ønsket i går velkommen den belgiske kommunale St-Jans-Molenbeeks beslutning om å forby alle former for politisk, økonomisk og kulturell sammenheng med israelske institusjoner og selskaper som bryter med internasjonale lover og palestinske rettigheter.

Onsdag godkjente kommunestyret St-Jans-Molenbeek beslutningen som «gir et sterkt signal til politikere i Belgia om å slutte å støtte opp om de israelske institusjoner som bryter mot folkeretten og bidrar til undertrykkelsen.»

En uttalelse av Anadolu Agency, melder:

«Beslutningen utgjør sterk politisk og moralsk støtte til det palestinske folket, og støtter dem i deres beskyldninger om alvorlige brudd på folkeretten av den israelske okkupasjonsmakten, og Israels nektelse av å overholde alle FN-vedtak i det palestinske spørsmålet».

Beslutningen blr ønsket velkommen av det palestinske samfunnet i Belgia. Molenbeek kommune er den første kommunen som skal ta et slikt initiativ som ikke ville tillate bystyret å godta anbud fra israelske selskaper som opererer i de ulovlig okkuperte palestinske territoriene. Bevegelsen ble stiftet i 2015.

Kilde:

https://www.middleeastmonitor.com/20170428-praise-as-belgian-city-bans-dealings-with-israeli-companies/