Stikkordarkiv: Bosettinger

Israelsk minister foreslår å bygge 67.000 ulovlige bosettingsenheter på Vestbredden

* Bildet over: En Bedouin landsby nær den ulovlige Maale Adumim bosetningen på den okkuperte Vestbredden

BETHLEHEM (Ma’an) – En israelsk minister presenterte en plan for Knesset, det Israels parlamentet, på tirsdag, og der han tok til orde for bygging av 67.000 nye ulovlige bosetningsboliger på den okkuperte Vestbredden for å dempe de stadig dyrere eiendomsprisene i Israel.

Planen ble foreslått av israels minister for bolig og bygging, Yoav Galant, ifølge det israelske medieorganet Ynet, som en strategi for å takle eiendomskrisen i Tel Aviv, fordi mange israelere ikke lenger har råd til å kjøpe bolig i byen.

Som en løsning på boligmangelen i Israel foreslo Galon å bygge 67.000 leiligheter på den okkuperte Vestbredden – selv om det er ulovlig i henhold til folkeretten, og til tross for rutinemessige fordømmelser av Israels bosetningsaktiviteter fra det internasjonale samfunnets side.

Det palestinske nyhetsbyrået Wafa siterte en rapport fra den israelsk avisen Yedioth Ahronoth som beskriver de israelske planene om å bygge boenhetene som et desperat forsøk på å løse boligkrisen i Israel – og det ved å igangsette en stor utvidelse av den ulovlige bosettingen på palestinske territorium.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu lovet å «beskytte bosetterne» i en tale gitt under en seremoni tirsdag som ble avholdt i anledning feiringen av det 50’ende året av den israelske okkupasjonen av de palestinske territoriene på Vestbredden. Gaza og Øst-Jerusalem.

«Ingen vil bli kastet ut fra sine hjem, og jeg gjør alt jeg kan for å beskytte bosetningene,» sa Netanyahu, for å berolige de ekstremistiske bosetterne som vil forsette å bo i «alle deler av Judea og Samaria (Vestbredden)» Og at Israel vil fortsatte å bygge «både innenfor og utenfor bosetningene».

Mellom 500.000 og 600.000 israelere bor i bosetninger i store deler av den okkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, noe som er i strid med folkeretten. De anslåtte 196 regjerings- anerkjente israelske bosetninger spredt over det palestinske territoriet er alle ansett som ulovlige i henhold til folkeretten.

Kilde:

http://www.maannews.com/Content.aspx?id=777537

Abbas om legalisering av ulovlige bosettinger: ‘Det vi ønsker er fred …. men Israel opprettholder og skaper en apartheid-stat’

Mahmoud Abbas har på det sterkeste fordømt det som en aggressiv handling mot det palestinske folket – vedtaket som Israels nasjonalforsamling Knesset gjorde, da de legaliserte tusenvis av ulovlige jødiske bosettinger på privat Palestinsk land på Vestbredden.

Etter mer enn en ukes parlamentariske diskusjoner om en ny lov, som legaliserer ulovlige bosttinger har medlemmene av det israelske parlamentet stemt for den kontroversielle lovgivningen, med tilbakevirkende kraft som legaliserer 4000 jødiske boliger i 54 «bosettinger».

Under et møte med Frankrikes president Francois Hollande i Paris tirsdag, sa Abbas at bosettingspolitikken til Israel var «i strid med folkeretten».

– «Dette er en aggresjon mot vårt folk – og å motarbeide internasjonale organisasjoner og konvensjoner,» sa presidenten for den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden.

– «Det vi ønsker er fred …. mens Israel gjør hva de kan for arbeide mot en stat basert på apartheid, en lov for israelere og en annen for palestinerne».

Lovforslaget ble vedtatt med 60 stemmer mens 52 stemte imot i Knesset mandag kveld. Under den opphetede debatten, sa statsråd Ofir Akunis at: «Vi er her for å stemme over vår rett til landet».

– «Vi er her for å stemme i kveld for det jødiske beste – og gi dem deres rettmessige land. For hele landet er vårt. Alt sammen», avsluttet Akunis med å si.

Ulovlige bosettninger eller «prøve» bosettinger, som Israelere kaller dem, har blitt bygget på palestinsk land uten offentlig tillatelse.

Det internasjonale samfunnet, ser all israelsk bygging over «The Green Line fra krigen i 1967 som illegitime, og anerkjenner ikke skillet mellom ulovlige utposter og vanlige bosetninger. Fordi begge deler er ulovlige i henhold til internasjonale konvensjoner.

Avstemmingen om legalisering av ulovlige bosetninger er første gang Israel har brukt sin egen sivilrett for å godkjenne setlement på palestinsk-eid land på Vestbredden. Det er den siste loven i en rekke av pro-bosettings skritt tatt av staten Israel – etter at USAs Donald Trump tiltrådte som president i forrige måned.
Kilde:

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-vote-retroactively-settler-homes-private-palestinian-land-legal-settlements-west-bank-a7566451.html
Israelske bosettinger «kan være et hinder for fred», sier Det Hvite Hus – også med Trump som ny president

NB: Man bør ikke selge skinnet før bjørnen er skutt, sies det i et gammelt og godt norsk ordtat. Det kan passe for innholdet i denne saken som berører Israel/Palestina saken.
Offisiellt har Trump tidligere kommet med ‘ensidige’ uttalelser knyttet til utvidelser av israelske bosettinger som vil ‘undergrave’ fredsarbeidet; Men da Israels FN-utsending uttalte seg på torsdag sa han: «Vi er ikke alltid enige om alt»; Tillerson hadde da åpenbart ikke fått den støtten han hadde forventet fra Trump-administrasjonen.

– Donald Trumps administrasjon -Det Hvite Hus, sa sent torsdag at Israelske bosettingsbygging ikke er ønskelig om man ønsker en fredsavtale med palestinerne.

«Amerikanernes ønske om fred mellom israelerne og palestinerne har vært et ønske som har vært uendret i 50 år. Selv om vi ikke tror at bosetningene nødvendisgvis er et hinder for fred, kan bygging av nye bosettinger eller utvidelse av eksisterende bosetninger, utover sine nåværende grenser, være ugunstig for å oppnå fred. Og er noe vi (Trump) ikke kan støtte for å nå målet om en tostatsavtale partene imellom.

«Som presidenten har uttalt mange ganger, håper han å oppnå fred i hele Midtøsten-regionen. Og Trump Administrasjonen har enda ikke tatt en offisiell avgjørelse i forhold til Israelsk bosettingspolitikk på palestinske landområder. Dette har, blant annet statsminister Netanyahu fått vite da han snakket med president Trump tidligere denne måneden», sier Det Hvite Hus i en uttalelse.

Bosettingene og ‘The Ultimate Deal’: Er viktig form meg har Trump overraskende sagt i en uttalelse til Israels FN ambassadør Danny Danon – og det er noe USA  vil prioritere å få på plass. Så det viser seg at Israelske toppolitikere har forregnet seg om de har trodd at Trump har villet innvilge alle deres ønsker. Som igjen ville umuliggjort en rettferdig tostatsavtale mellom Israel og palestinerne.
Kilde:

http://www.haaretz.com/us-news/1.769418
Israel fører en klart rasistisk okkupasjonspolitikk – gir egen folkegruppe særfordeler

Betlehem – Den Israelske regjeringens ministerkomité for lovgivning har vedtatt enstemmig en lov, søndag kveld, som vil ha tilbakevirkende kraft. Loven tar sikte på å legalisere ulovlige bosettinger på den okkuperte Vestbredden.

En beslutning den israelsk menneskerettighetsgruppen Yesh Din sier innebærer at den israelske regjeringen har intensjoner om å annektere Vestbredden, uten å gi de palestinske innbyggere der, de samme sivile rettighetene som den jødiske bosetterbefolkningen – settlerne.

Beslutningen kom til tross for at Israels statsminister Benjamin Netanyahus ønsket å utsette vedtaket, og på tross av at den israelske riksadvokatens advarsel til valgkomiteen om at han ikke ville være i stand til å forsvare den såkalte «formaliseringsloven» i Høyesterett. Siden en slik beslutning helt åpenbart i strid med internasjonal lov og fordi det ikke finnes noen juridisk presedens for ekspropriasjon av privateide palestinske landområder.

Da 196 ulovlige israelske bosettinger på Vestbredden og i det okkuperte Øst-Jerusalem anses som ulovlig etter folkeretten, ble ytterligere 232 nybygger utposter også å anse som ulovlige i henhold til israelsk nasjonal lovgivning. Imidlertid har israelske myndigheter ofte individuelt legalisert bosettinger med tilbakevirkende kraft ved å erklære dem som offisielle legale bosettinger. Etter at de først har vært ulovlig etablerte.

Netanyahu skal ha bønnfalt regjeringskollegiet om at avstemningen måtte utsettes til israelsk høyesterett hadde tatt en beslutning om lovligheten ved å flytte bosetterne fra den ulovlige bosettingen Amona til et annen settlement. Den Israelske justisministeren har også advart regjeringen mot å vedta opprettelse av nye bosettinger før før legaliteten ved det er vurdert av israelsk høyesterett.

Den israelske statsadvokatens kontor har bedt om en utsettelse fordi man ikke kunne ordne alternative boliger for innbyggerne i Amona, før evakueringsdatoen den 25 desember i år var nådd. Dette fordi palestinske grunneiere har levert inn en appell til den israelske høyesteretten forrige uke – der de avviste kravene om å utsette nedleggelsen av den ulovlige bosettingen Amona.

Lovgivningen som ble vedtatt søndag kveld, etter en revisjon av de opprinnelige planene, vil bare gjelde bosettinger der staten har vært innvolvet – det inkluderer Amona, men ikke de settlementene som er blitt etablert uten statlig innblanding.

Amona- utposten ble planlagt for riving etter en Israelsk  Høyesteretts avgjørelse i 2008, etter at åtte palestinere fra nærliggende landsbyer – med støtte fra Yesh Din – hell, begjærte retten til å fjerne utposten på grunnlag av at byggingen ble utført på privateid palestinsk land.

Etter flere år med appeller fra de høyreorienterte israelske myndighetene, og forsøk fra Amona nybyggere på å bevise at de lovlig hadde kjøpt landområdet der de etablerte sin bosetting, konkluderte en israelsk politietterforskning i mai 2014, at bosettingen var blitt bygget ulovlig på privat palestinsk land, og at dokumentene som var brukt for å legitimere settlementet Amona var var forfalsket!

I mellomtiden, har ordfører i Jerusalems Nir Barkat uttalt at enhver demontering av den ulovlige israelske utposten Amona på den okkuperte Vestbredden vil bli etterfulgt av masseødeleggelse av palestinske boliger som mangler israelske utstedt byggetillatelse i Øst-Jerusalem. En tarvelig trussel der man blander kortene med andre ord.

Etter  den nye loven, skrev Yesh Din på Twitter at de mente » det juridiske stuntet til de israelske ministrene var designet for å rettferdiggjøre at man stjal palestinsk eiet land på Vestbredden,» og Yesh Din hevder de har «avslørt (den israelske regjeringens) intensjon om å annektere Vestbredden uten alle innbyggerne med sivile rettigheter». Det er ren rasisme og gi egen befolkning rettighetene, en annen etnisk gruppe bare kan se langt etter.

«Lovforslaget er diskriminerende – og fratar palestinske grunneiere mulighet til å bruke egne landområder, og nekter dem retten til å klage på vedtakene», legge Yesh Din til.

Menneskerettighetsgrupper og internasjonale ledere har sterkt fordømt Israelsk bosettingspolitikk, og de hevder det er en strategisk manøver fra den israelske regjeringens side for å hindre etablering av en sammenhengende, uavhengig palestinsk stat – der Israel endrer fakta på bakken!

Samtidig, har enkelte medlemmer av  Israels parlament, Knesset, offentliggjort sin støtte til planene som har som mål å annektere hele området C- som utgjør 61 prosent av landområdet – og som er det arealet på den okkuperte  Vestbredden som i dag er under full israelsk militær, og sivil kontroll.

Mens medlemmer av det internasjonale samfunnet mener løsningen på den israelsk-palestinske konflikten er at Israel avvikler de ulovlige israelske bosettingene – slik at man kan etablere en tostatsløsning, har israelske ledere i stedet motarbeidet dette ved å godta stadig nye bosettinger på de palestinske områdene.

Kilde:

https://www.maannews.com/Content.aspx?id=773948

https://en.wikipedia.org/wiki/Yesh_Din

Palestinerne kan forvente enda en parodisk FN sikkerhetsrådsdebatt om Israelske bosettinger


.
Et uformelt møte i FNs sikkerhetsråd skal etter sigende finne sted på fredag, med sikte på å ta opp spørsmålet om israelsk bosetting ekspansjon på Vestbredden. Initiativet er foreslått av palestinere og har temaet «bosetningene som hinder fred og en tostatsløsning» – forslaget sies å ha støtte fra Malaysia, Venezuela, Egypt, Senegal og Angola, ifølge Ynet News.

Mens økende internasjonalt fokus og gransking av ulovlige bosetninger er utvilsomt et irritasjonsmoment for Israel, er det lite sannsynlig at en rutinefordømmelse vil påvirke eventuelle endringer i Israels Palestinapolitikk.

Utdrag fra sakspapirene som vil bli diskutert på møtet minner om det evigvarende klagene som Palestina har tatt opp i årevis – helt til punktet for utmattelse inntrer. For eksempel: «Eksistensen og utvidelse av bosetningene på palestinsk land som ble okkupert i 1967 truer en løsning på den israelsk-palestinske konflikten og forhindrer en tostatsløsning.

Yawn, har vi ikke hørt det før, ad nauseam?

Ynet rapporterte at ihenhold til posisjonene på papiret har de israelske sikkerhetsstyrkene til oppgave å hindre «voldelige handlinger av bosetterne, rettet mot palestinerne og gi dem den beskyttelsen de har krav på i henhold til internasjonal lov».

Israels ambassadør til FN Danny Danon gjort en liten endring i sine sedvanlige overdrivelser da han anklaget palestinerne for «ved hjelp av det internasjonale samfunnet til å skade staten Israel i stedet for å stoppe oppvigleri og sette seg ved forhandlingsbordet». Stinkende avvik og usannheter, fra Danons side forhindrer ikke det faktum at internasjonal oppmerksomhet nå rettes mot ulovlige utvidelser av eksisterende bosettinger på ulovlig okkupert palestinsk land.

I forrige uke utstedte EU en uttalelse der det gjentok at ulovlige bosettinger etter folkeretten er ulovlige. Som svar, ifølge Ma’an nyhetsbyrået, har de israelske utenriksdepartementet beskrev bosetningene som en legal «bolig løsning for jøder».

På den annen side viser Danon uttalelse også at Israel forblir uimotsagt i på den internasjonale arena når det kommer til sine falske narrativ, enn i forhold til det konkrete konsekvensene av kolonivold påført palestinerne. Den latterlig beskyldning om at palestinerne «bruker» det internasjonale samfunnet for å dehumanisere Israel er ikke bare lattervekkende, men direkte løgnaktig.

Danon forventer og ønsker endog en fullstendig avskaffelse av at palestinerne skal være representert internasjonalt, og Israel synes å søke en løsning der «status quo» skal være permanent.

Spørsmål knyttet til Palestina vil da fortsatt bli diskutert i henhold til gjeldende israelske narrrativ, med velsignelse fra det internasjonale samfunnet, noe som forgifter enhver mulighet for palestinerne til å hevde sin selvbestemmelse og rett til å bli frigjort fra dagens kolonialisme. Påført dem av den brutale jødestaten, som har innført et Apartheid-system for å kontrollere andre etniske grupper.

Når Israel gjør hva de kan for unngå «forhandlingsbordet», er det faktisk patetisk at det internasjonale samfunnet er uvillige til å utfordre Israel over mangelen på samtalevilje. Da blir et to-stats kompromiss som en umulig å regne – som også mange internasjonale diplomater har uttrykt den siste tiden. Israel blir en parodi på et samfunn som både vil og ikke vil på samme tid.

Gitt muligheten for et forutsigbart resultat, kan det internasjonale samfunnet bare bli kreditert for sin forskrudde men livlig fantasi når det gjelder å ivareta palestinske rettigheter. For tidligere vedtak i FN har ikke stoppet Israel fra sin koloniale ekspansjon. Og møtet på fredag ​​vil ikke kunne oppnå noe nytt i så henseende. Faktisk er det mer sannsynlig at møtet i FN tjener som en form for diplomatisk narrespill der begreper mister betydning – og der det hele ender ut med forsatt internasjonal apati.

Kilde:

https://www.middleeastmonitor.com/20161012-palestinians-should-expect-another-un-security-council-charade/EU slutter seg til USA’s sterke fordømmelse av Israels nye bosettingsplaner i det palestinsk territorium

En talsmann for EU kom fredag ​​med sterkt kritikk av Israels planer om å bygge 98 nye boliger nord på den okkuperte Vestbredden – ved å etablering av en ny ulovlig israelsk bosetting der. Fordømmelsen fra EU kom to dager etter hard kritikk fra USA over Israelsk bosettingspolitikk i det okkuperte områdene.

Forrige måned, meldte Higher Planning Committee (HPC) – Israels sivile Administrasjon for de okkuperte områdene, at det var gitt godkjent for «deponering» – som vil si en planleggingsfase før endelig godkjenning tas – en plan for 98 boenheter i en ny bosetning øst for den allerede etablerte bosetningen Shiloh, på et landområde nær den palestinske landsbyen Jalud i den nordlige delen av Vestbredden i distriktet Nablus.

Det er en del av en større plan for 300 nye boenheter som Israel senere vil realisere.

I mellomtiden, har palestinske innbyggerne i Jalud rapportert at israelske myndigheter har varslet dem om at 5000 dunams (1250 dekar) med privat eid land er planlagt inndratt av den Israelske staten.

Et nytt industriområde vest for Ramallah ble også gitt godkjenning nylig, i nærheten av Israels separasjonsmur og på den grønne linjen som deler Vestbredden fra Israel.

EU’s talsmann understreket at de nye bosettingsenhetene representerte en «akselererende utviklingen av nye bosettinger siden starten av 2016,» og han la til at nye bosettinger ytterligere er med på å skille Vestbredden distriktene Ramallah og Nablus fra hverandre, og ødelegge enhver mulighet for en sammenhengende palestinsk stat på VB.

«Den tilbakevirkende autorisasjon av ulovlige utposter eller redrawing av lokale grenser står i sterk kontrast til tidligere offentlige uttalelser fra regjeringen i Israel om at de ikke har som hensikt å opprette nye bosettinger», heter det i uttalelsen fra EU.

«Beslutningen om å fortsette bygging og utvidelse av bostettinger går direkte mot anbefalingene fra Quartet Report, og svekker heller enn styrker mulighetene for en tostatsløsning i fredsprosessen i Midtøsten , og gjør muligheten for en levedyktig palestinsk stat fjernere».

Uttalelsen fortsatte med å understreke det faktum at alle israelske bosetninger er ulovlige i henhold til internasjonal lov, og at deres fortsatte ekspansjon «setter spørsmål ved Israels forpliktelse overfor en fremforhandlet avtale med palestinerne».

EU uttalelsen kom bare to dager etter at Det hvite hus og Department of State kom med bitende kritikk av de siste bosettingsplanene til Israel, og vise Departments Pressetalsmann, Mark Toner mener den Israelske regjeringen nå styrer rett mot en «one-state virkelighet og evig okkupasjon».

Toner understreket i påstanden om at den nye bebyggelsen, som vil omfatte mer enn 300 boenheter – og som ligger «dypt inne på Vestbredden, langt nærmere Jordan enn Israel,» vil «føre til en streng av utposter som effektivt deler Vestbredden i to, og gjør muligheten for en levedyktig palestinsk stat stadig fjernere».

«Det er dypt problematisk, i kjølvannet av av at Israel og USA har inngått en enestående avtale om militær assistanse utformet for å styrke Israels sikkerhet – det at Israel ikke ut fra sine langsiktige sikkerhetsinteresser ser for seg en fredelig løsning på konflikten med palestinerne», la Toner til.

I forrige måned signerte Israels og USAs regjering en $ 38 milliard militær hjelpepakke, som gir Israel økonomisk bistand som gjør at de kan skaffe seg moderne rakettforsvarsystemer det neste 10 året. Hjelpeavtalen er den største i USAs historie som gis til en utenlandsk regjering.

I mellomtiden, kom også talsmann Josh Earnest, for det hvite hus med en kunngjøringen under en pressekonferanse onsdag, der han sa at «handlingene til den israelske regjeringen undergraver arbeidet for fred».

Kilde:

http://www.maannews.com/Content.aspx?id=773464
.

Den Palestinske presidentens observatør i FN krever handlinger mot israelske bosetninger

Betlehem (Ma’an) – Den permanente Observatøren for Palestina i FN, Riyad Mansour, appellerte til FN på torsdag angående Israels nylige godkjennelse av 463 nye boenheter over hele Vestbredden, mens den palestinske presidenten oppfordret til at det blir vedtatt en FN-resolusjon som tvinger Israel til å stanse sine utvidelser av bosettingene på okkupert land.

Ifølge den israelsk vaktbikkjeorganisasjonen Peace Now, har den sivile administrasjonen High Planning Committee på onsdag godkjent planene for 20 boliger i bosetningen Givat Zeev, 30 i Bet Arye, mens 179 boliger ble godkjent med tilbakevirkende kraft i Ofarim.

Mansour fordømte det siste bygge godkjenningene i en uttalelse, og fremhever at den israelske utbyggingen som kontinuerlig har akselerert sammen med riving av palestinske hjem bekrefter Israels «sanne intensjoner om å opprettholde okkupasjonen av Palestina og å bygge og utvide ulovlige bosetninger og annektere palestinsk land i det okkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem».

Mansour understreket også den internasjonal enigheten om ulovligheten av israelske bosettinger på både Vestbredden og i Øst-Jerusalem, og bemerker at til tross for fordømmelser fra det internasjonale samfunnet har ingenting blitt gjort for å stanse Israelske konstruksjon. Mansour la til at mangelen på internasjonale tiltak i sakens anledning har bidratt til å fremme Israelske brudd på folkeretten.

«Det internasjonale samfunnet må opptre ansvarlig og ta situasjonen på alvorlig og ta modige skritt fremover for å overbevise Israel om at de umiddelbart må avvikle sine bosettinger en gang for alle før det er for sent», heter det i uttalelsen, og Mansour legger til at globale ledere må gjøre felles innsats for å få avsluttet okkupasjonen, slik at Palestina kan opprette sin egen stat på grensene før krigen i 1967 og med Øst-Jerusalem som hovedstad.

I mellomtiden, sier talspersonen for den palestinske presidenten Abu Rudeineh i en uttalelse på vegne av den palestinske ledelsen at de i samarbeid med Den arabiske liga og en gruppe arabiske ministre vil knytte kontakter på internasjonalt nivå for å legge frem en resolusjon i FNs sikkerhetsråd og å diskutere formuleringene i resolusjon med andre internasjonale ledere som kan få satt en stopper for israelsk bygging på okkupert land.

«Den amerikanske advarselen mot ekspansjonen av nybygg i det palestinske områdene alene er ikke nok,» sa Rudeineh. «Det som trengs er et reelt vedtak som vil tvinge den israelske regjeringen til å stoppe sine byggeprosjekter, som truer med å undergrave det regionale og internasjonale arbeidet som tar sikte på å gjenoppta fredsprosessen».

Uttalelsen kommer dagen etter at EU fordømte Israels siste vedtak om utvidelser av bosettinger, og oppfordret myndighetene til å fryse utvidelsen av eksisterende bosetninger på Vestbredden. Videre opplyser Rudeineh om at siden januar 2016 har Israelske myndigheter har fremmet bosettinger og gitt tilbakevirkende kraft slik at de har legalisert 2.706 ekstra boenheter i det israelske bosetninger.

Israel har velfortjent fått hard kritikk for en fremme ulovlig bosettings aktivitet de siste månedene, med planer for bygging av tusenvis av boliger fremover i det okkuperte Øst-Jerusalem og på Vestbredden.

Menneskerettighetsgrupper og internasjonale ledere har sterkt fordømt Israels bosettingspolitikk, og hevder det er en strategisk manøver for å hindre etablering av en sammenhengende, uavhengig palestinsk stat – ved å endre fakta på bakken, mens medlemmer av Israels parlament, Knesset, har offentlig kunngjort sin støtte til planene om å annektere hele området C på Vestbredden som utgjør 61 prosent av arealet på VB.

Mens medlemmer av det internasjonale samfunnet hevder at den israelsk-palestinske konflikten må løses ved at Israel avvikler det ulovlige israelske bosettingene om det skal være mulig å få på plass en tostatsløsning. Mens israelske ledere i stedet har flyttet seg stadig lenger mot høyre politisk. Slik at få ledende israelske politikere i dag ønsker å gi palestinerne kontroll over deres områder på Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

En rekke palestinske aktivister har kritisert tostatsløsningen som uholdbar og at planene neppe vil la seg realisere, og foreslår i stedet en binational stat med like rettigheter for israelere og palestinere.

Kilde:

http://www.maannews.com/Content.aspx?id=772968
.

Den Israelske regjeringen legaliserer ulovlige bosettinger på Vestbredden

Den israelske regjeringen legaliserte på lørdag en ulovlig bosetning til tross for at en høyesterettsdom har besluttet at bosettingen skulle evakueres innen utgangen av året, melder lokale medier i området.

Under et møte med ministrene vedtok landets justisminister Avichai Mandelblit at det ikke er et juridisk problem angående den ulovlig bosetting Amona, som ligger nær byen Ramallah på den okkuperte Vestbredden. Her overstyrer med andre ord den israelske justisministeren Israelsk høyesterett.

Regjeringen har godtatt bosettingen, som er bygget på palestinsk land, da om den flyttes til en tilstøtende tomt som Israel hevder de har rett på ved å henvise til «Absentee Property Law». Som er en landlov som ble implementert av det Ottomanske imperiet lenge før Israel ble en egen stat.

Kultur og idretts ministeren i Israel Miri Regev sa: «Bosettinge Amona må være på plass, og vi må utvikle og fremme den som et trygt og godt sted å bo for jøder.»

Men Zahava Gal-On, leder av Meretz partiet(venstresideparti), kritiserte flyttingen, og sa: «Dette er første gang at Israel godkjenner en bosetting på palestinsk land i opposisjon til en klar dom fra Israelsk høyesterett».

Historisk tilbakeblikk.

Befolkningen på Vestbredden er primært arabiske palestinere, inkludert historiske bosetninger i områdene og flyktningene fra den arabisk-israelske krig i 1948.[1] Fra okkupasjonen i 1967 frem til 1993 har palestinerne som bodde i disse områdene vært under israelsk, militært styre.

Etter en brevveksling mellom Israels regjering, statsminister Yitzhak Rabin og Palestinas frigjøringsorganisasjons formann Yasir Arafat, datert 9. september 1993, kom det meste av den palestinske befolkningen og de palestinske byene under den palestinske selvstyremyndighetens embetsområde, kun med delvis israelsk militærkontroll, selv om Israel ved mange anledninger har omplassert sine tropper og gjeninnført full militær styring i krisesituasjoner.

Som svar på stadig flere angrep som en del av andre intifada startet Israels regjering byggingen av Israels barriere på Vestbredden,[2] som ifølge Israels motstandere for det meste er bygd innenfor Vestbredden. I 2005 flyttet Israel alle innbyggerne og styrkene fra Gazastripen, samt fire bosetninger på Vestbredden som en del av en plan for å flytte den israelske befolkningen fra Gazastripen til det nordlige Vestbredden.

Kilde:

https://www.middleeastmonitor.com/20160808-israeli-government-legalises-illegal-west-bank-settlement/

USA er dypt bekymret for Israels rapporterte planer om å bygge ytterligere 323 enheter i bosetninger i Øst-Jerusalem

* Bildet over: Boliger på Vestbredden i den jødiske bosetningen Gilo, nær Jerusalem

USA er dypt bekymret for Israels rapporterte planer om å bygge ytterligere 323 enheter i bosetninger i Øst-Jerusalem på toppen av 770 boenheter som det tidligere er annonsert skal bygges i bosetningen Gilo, sier talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet John Kirby.

Negative tiltak fra Israels side: «fortsetter dette mønsteret av provoserende og lite hensiktsmessig handling, vil det være vanskelig å få på plass avtaler», sa John Kirby i en uttalelse onsdag.

Kirby kalte den økte bosettingenaktiviteten for «etsende for fredens sak».

I tillegg til planene for Øst-Jerusalem og Gilo, siterte Kirby fra planer for andre boenheter, inkludert 531 i Ma’ale Adumim, 19 i Har Homa, 120 i Ramot, og 30 i Pisgat Ze’ev. Han refererte også en plan om å legalisere en utpost/bosetting i nærheten av Ramallah; og anbud på 42 enheter i Kiryat Arba – som svært negativt.

-«Disse planene fra israelske myndigheters side er de siste eksemplene på hva som synes å være en jevn akselerasjon av aktiviteter som systematisk undergraver mulighetene for en tostatsløsning», sa Kirby.

Ifølge menneskerettighetsgruppen Peace Now, har israelske myndigheter utstedt anbud for bygging av 323 boliger i Øst-Jerusalem. Peace Now, som motsetter seg bosetninger, sa anbudet for boligene som ble tilbudt på markedet i det siste – aldri er blitt tatt opp på regjeringsplan.

Kilde:

http://www.reuters.com/article/us-usa-israel-settlements-idUSKCN1081NW